I.C.C.J a decis că actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen!

În  data de 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,  pronunţând următoarele soluţii: Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Tribunalul […]

Curtea Constituţională admite excepţia formulată și constată că dispoziţiile art.21 și 24 din Legea nr.304/2004 sunt constituţionale în măsura în care nu exclud formularea recursului împotriva hotărârii de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță.

În data de 9 mai 2017, Plenul Curții Constituționale legal constituit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ”art.24 indice 1” din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară. Examinând excepţia, Curtea Constituţională a stabilit că, în realitate, obiectul acesteia îl reprezintă dispozițiile art.21 şi ale art.24 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară – texte […]

C.C.R declară neconstituționalitatea art. 281, alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală!

În data de 4 mai 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 281 alin.(l) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: a) compunerea completului de judecată; b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a […]

C.C.R decide că ordinele de protecție vor putea fi solicitate și în cazul persoanelor ce stabilesc relații asemănătoare celor dintre soți însă care nu conviețuiesc!

În data de 27 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, potrivit cărora: „În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:[…] c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre […]

C.C.R constată nelegalitatea art. 21 care prevede că introducerea persoanei responsabile civilmente se poate face până la începerea cercetării judecătorești.

În data de 26 aprilie 2017, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală, având următorul conținut: – Art.20 alin.(1): „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate […]

I.C.C.J se pronunță cu privire la aplicarea art. 6 Cod penal după liberare condiționată și la art. 2 şi 3 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

În şedinţa din 25 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a pronunţat următoarele soluţii: Decizia nr.13  în dosarul nr.620/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dezlegând următoarea chestiune de drept: […]

C.C.R constată că soluția legislativă din art.145, Cod de procedură penală, care nu permite contestarea legalității măsurii supravegherii tehnice de către persoana care nu are calitatea de inculpat, este neconstituțională.

În data de 6 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.145 din Codul de procedură penală, care au următorul conținut: “(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere […]

C.C.R constată neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr.51/1995 și din O.U.G nr. 195/2002.

În data de 4 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate: Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.27 lit.d) și ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, prevederile legale ce au următorul cuprins: Art.14: „Este nedemn de a fi avocat:[…] a) cel condamnat […]

I.C.C.J a decis ca forma autentică nu este obligatorie pentru încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

În şedinţa din 3 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat: Decizia nr.23 în dosarul nr.3996/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Alba – […]

I.C.C.J interpretează dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală cu privire la reanalizarea cauzelor de încetare a procesului penal.

În şedinţa din 29 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarea soluţie: Decizia nr.10  în dosarul nr.148/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea […]