C.C.R constată că soluția legislativă din art.145, Cod de procedură penală, care nu permite contestarea legalității măsurii supravegherii tehnice de către persoana care nu are calitatea de inculpat, este neconstituțională.

În data de 6 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.145 din Codul de procedură penală, care au următorul conținut: “(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere […]

C.C.R constată neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr.51/1995 și din O.U.G nr. 195/2002.

În data de 4 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate: Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.27 lit.d) și ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, prevederile legale ce au următorul cuprins: Art.14: „Este nedemn de a fi avocat:[…] a) cel condamnat […]

I.C.C.J a decis ca forma autentică nu este obligatorie pentru încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

În şedinţa din 3 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat: Decizia nr.23 în dosarul nr.3996/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Alba – […]

I.C.C.J interpretează dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală cu privire la reanalizarea cauzelor de încetare a procesului penal.

În şedinţa din 29 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarea soluţie: Decizia nr.10  în dosarul nr.148/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea […]

Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G nr. 1/2016 care modifică Legea privind Codul de procedură civilă şi alte acte normative conexe, a fost publicată în Monitorul Oficial în 21.03.2017.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 196 din 21 martie 2017 a fost publicată Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe . În ceea ce privește  Codul de procedură civilă modificările sunt următoarele: În cadrul procedurii necontencioase: încheierea prin […]

I.C.C.J în ședința sa din 20/03/2017 soluționează și admite trei cereri privind recursuri în interesul legii.

În data de 20 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat 3 recursuri în interesul legii, pronunţând următoarele soluţii:  Decizia nr.4 în dosarul nr.25/2016 prin care a fost admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă […]

C.C.R constată că articolul unic al O.U.G nr.17/2010, care exclude aplicarea prevederilor Legii nr.247/2005 pentru persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier agricol între:1 ianuarie-4 martie 2010, este neconstituțional.

În data de 14 martie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G nr.17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepție ce a fost ridicată direct de Avocatul Poporului. În urma […]

I.C.C.J, în ședința sa din 15.03.2017 a dezlegat trei chestiuni de drept aferente dreptului penal.

În data de 15 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii: Decizia nr.7  în dosarul nr.1/1/2017, prin care […]

I.C.C.J dezleagă chestiunea de drept privind încetarea contractului de muncă în temeiul art. 56, alin. 1, litera f și privind penalitățile calculate în temeiul art. 906, alineat 4 din Codul de procedură civilă.

În şedinţa din 6 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarele soluţii: Decizia nr.15  în dosarul nr.3779/1/2016, prin care a fost admisă sesizarea formulată de […]

Î.C.C.J dezleagă anumite aspecte de drept ce decurg din Legea nr. 143/2000 și din vechiul Cod penal, raportat la decizia C.C.R nr. 603 din 6 octombrie 2015 .

În şedinţa din 28 februarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarele soluţii:  Decizia nr.3  în dosarul nr.3936/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de […]