Conform art. 659 Cod Civil, “In cazul cladirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau in cazul ansamblurilor rezidentiale formate din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale, se constituie asociatia de proprietari, care se organizeaza si functioneaza in conditiile legii”.

Aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea acestora precum si modul de administrare si exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt reglementate de legea speciala in domeniu.

Asociatia de proprietari se constituie ca entitate cu personalitate juridica prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta situate in aceeasi cladire. In cazul cladirilor de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari, se pot constitui asociatii pe fiecare tronson ori scara in parte numai in cazul in care nu exista o proprietate comu aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata. Aceste asociatii pot insa stabili diverse raporturi printr-o anexa la contractual de asociere.

Acordul de asociere este elemental esential al oricarei asociatii de proprietari si trebuie sa cuprinda:

  • adresa si individualizarea proprietatii individuale conform actului de proprietate;
  • numele si prenumele tuturor proprietarilor;
  • descrierea proprietatii;
  • enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
  • cota parte in diviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.

Toti proprietarii constituie adunarea generala a asociatiei de proprietari.

Asociatia de proprietari este condusa de un comitet executiv format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori.

Asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile ori poate incheia contracte de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate care au ca obiect de activitate principal administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract.

Asociatia de proprietari are recunoscut prin lege dreptul de a actio in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari depasind cu peste 90 de zile termenul convenit.

Exista insa si probleme conexe asociatiilor de proprietari ce nu isi gasesc solutia prin simpla lecturare a actelor normative indicate. Echipa Nartea & Partners va sta la dispozitia in vederea solutionarii astfel de probleme.

Nartea - 2020