Fiducia este operatia juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le administreaza cu un scop determinat, in folosul unuia sau al mai multor beneficiari.

Pentru o astfel de operatiune este necesara incheierea unui act notarial si inregistrarea la organul fiscal competent, precum  si la Registrul Național de Publicitate Mobiliară sau Cartea Funciara.

Fiducia este utilizata in diferite scopuri: pentru  administrarea fondurilor de pensii si de asigurari, administrarea mostenirii, protectia persoanelor incapabile de a-si administra averea.

In mod obisnuit, fac parte din fiducie :

  • constituitorul – orice persoa fizica sau juridica
  • fiduciarul – societati de investitii, societati de asigurare si reasigurare, notari publici si avocati
  • beneficiarul – a treia persoa (se poate ca fiduciarul sau constituitorul sa fie beneficiar)

Fiducia se stabileste de catre parti printr-un contract sau este reglementata prin lege.

Pentru mai multe detalii contactati AVOCATII NARTEA & PARTNERS prin telefon, email sau prin formularul online.

Nartea - 2020