Medierea: O soluție !

 • Reciproc convenabilă
 • Eficientă 
 • Durabilă

Pentru neînțelegerile dintre persoane, prezentă în raport cu dispozițiile Noului Cod Civil.

Raporturile dintre persoane sunt reglementate printr-un ansamblu de reguli cuprinse în Codul Civil.

Orice tip de dispute ivite în aceste raporturi:

 • De familie
 • De proprietate
 • Comerciale
 • Moștenire
 • Contracte, s.a.m.d., pot fi soluționate nu doar prin justiție, ci și prin mediere.

CE ESTE MEDIEREA?

O modalitate de soluționare a conflictuui, a neînțelegerii, a disputei, cu ajutorul unei persoane specializate, autorizată ca mediator în condițiile legii.[1]

DE CE SĂ ALEGEȚI MEDIEREA?

Medierea prezintă următoarele avantaje:

 • Este o procedură mult mai rapidă decât cea în instanță; în timp ce în justiție un proces poate dura ani întregi până la obținerea unei hotărâri definitive/irevocabile, prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea acordului de mediere în cțteva ore sau zile;
 • Se poate alege medierea în orice moment: înainte de a acțio în justiție, după chemarea în judecată, în căile de atac și chiar în faza executării silite;
 • Costurile sunt mai mici: procedura de mediere nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru

– taxa de timbru achitată pentru cererea de chemare în judecată, se restituie, dacă părțile depun la dosarul cauzei acordul de mediere;
– onorariul cuvenit mediatorului se stabilește de comun acord prin contractul de mediere și se suportă de regulă în mod egal, de către părțile în conflict, dacă nu se convine în alt mod;

 • asigură confidențialitatea, spre deosebire de ședințele de judecată care sunt de regulă, publice;
 • satisfacție mai mare : persoanele care au participat la mediere sunt mai mulțumite, decțt cele care s-au adresat justiției pentru că:

– decizia le aparține lor și nu este u impusă de instanță, sau de orice altă terță persoană;
– nu sunt obligate să-și dovedească susținerile cu martori, iar soluția se bazează pe asigurarea de câștig – câștig pentru ambele părți;

 • se concentrează asupra nevoilor și intereselor persoanelor între care a intervenit neînțelegerea, ajutând la găsirea soluției care se potrivește cel mai bine nevoilor celor care au apelat la mediere;
 • repară și nu distruge relațiile dintre vecini, cele din familie, de la locul de muncă, din comunitate, spre deosebire de un proces în instanță, care, de cele mai multe ori, ascute conflictul dintre persoane, în schimb ce mediatorul:

– încurajează fiecare persoană să-și spună povestea din propria ei perspectivă;
– discută despre problemele persoanei și sentimentele, emoțiile pe care le trăiește din prici neînțelegerii, ajutând ca fiecare persoană să cunoască și să înțeleagî trăirile celeilalte persoane și din punctul ei de vedere;

 • este o procedură prin care se elimină stresul: spre deosebire de intimidarea pe care pt să o simtă persoanele în sala de dezbatere unde ședința are un caracter solemn, medierea se desfășoară într-o atmosferă prietenească, confortabilă.

MEDIATORUL

Profesia de mediator este o profesie distinctă, care se exercită în baza legii 192/2006 doar în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.

Mediatorul este persoana calificată să conducă procesul de mediere, autorizată în condițiile legii medierii și înscrisă pe Tabloul Mediatorilor.

[1] Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 441/22.06.2006

Nartea - 2020