Mostenire Legala – Reprezentare si Asistenta

Mostenirea legala reprezinta transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, in cota si in ordinea determinate de lege persoanelor indreptatite.

Se aplica si in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul sau pentru caz de moarte sau manifestarea sa de vointa nu poate produce efecte, in total sau in parte, precum si in cazul in care defunctul a lasat testament, insa acesta nu cuprinde dispozitii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral.

Mostenirea legala impune in aceeasi masura efectuarea demersurilor legale in termen din partea succesorilor in special in ceea ce priveşte acceptarea in termen. Conform noului cod civil, acceptarea mostenirii se poate face in termen de un an de la data deschiderii succesiunii (spre deosebire de vechea reglementare care prevedea un termen de doar 6 luni).

Pentru ca o persoa sa aiba acest drept, ea trebuie sa fie chemata la mostenire, adica sa aiba vocatie succesorala, legala sau testamentara. Deci, vocatia succesorala este o conditie a dreptului la mostenire si isi are temeiul fie in lege, fie in testamentul lasat de defunct.

Privitor la capacitatea succesorala va acordam consultanţa asupra problemelor legate de persoanele fizice in viata, disparute, concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii.

Acordam consultanta de asemenea asupra sanctiunii juridie a nedemnitatii, dar si privitor la capacitatea succesorala, in situatia codecedatiilor si a persoanelor juridice.

Pentru a putea beneficia in totalitate de drepturile dumneavoastra va recomandam sa ne contactaţi.

Nartea - 2020