Reprezentare fiscala

Conform Codului Fiscal “Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care desfasoara operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania, au dreptul sa-si desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operatiuni”.

Reprezentantul fiscal actioneaza in numele persoanei care l-a desemnat, reprezentand interesele acesteia pe teritoriul unui stat in care desfasoara operatiuni economice specifice obiectului sau de activitate. Reprezentantul legal este imputernicit sa efectueze achizitii, importuri, livrari de bunuri si prestari.

Puteti beneficia de serviciile noastre prin  echipa noastra de AVOCATI NARTEA & PARTNERS in domeniul reprezentarii fiscale, o echipa cu o cunoastere solida a sistemului fiscal si a procedurilor necesare.

Nartea - 2020