S.R.L.-ul – Societatea cu Răspundere Limitată, este cel mai întâlnit tip și mod de organizare al firmei, deoarece oferă posibilitatea membrilor săi fondatori să răspundă în limita capitalului social investit.

Cine poate să fie administratorul unui SRL?

Administratorul SRL-ului este persoana fizică ori persoana juridică care se ocupă de îndeplinirea tuturor acțiunilor care duc spre atingerea obiectivului de activitate al SRL-ului, conform cu toate restricțiile specificate în actul constitutiv. Administratorul este ales prin hotărârea Adunării Generale sau decizia unicului asociat și își exercită atribuțiile în baza unui contract.

Important de avut în vedere este că în cadrul firmei tip SRL, calitatea de administrator poate să fie cumulată cu cea de salariat, astfel, potrivit prevederilor legale atâta timp cât nu ești asociat unic în firmă, ai posibilitatea de a te angaja administrator al firmei.

O incompatibilitate cu funcția de administrator al unui SRL, îl reprezintă cazul persoanei care ocupă simultan această poziție în cadrul a două entități juridice ce au același obiect de activitate. În acest caz, este nevoie de autorizarea prealabilă a Adunării Generale.
Activitățile principale ale administratorului vizează:
– reprezentarea firmei în relația cu colaboratorii, clienții, instituțiile statului;
– răspundere pentru modul în care este ținută și realizată evidența contabila a SRL-ului;
– poate accesa și utiliza banii firmei în vederea facilitării procesului de realizare al obiectul de activitate al firmei;
– se ocupă de resursele umane;
– propune mini obiective și dezvoltă adevărate strategii economice, de marketing, PR în vederea dezvoltării afacerii la potențialul maxim;

Care sunt drepturile administratorului?
Administratorul are posibilitatea de a participa la toate întâlnirile generale ale asociaților, el are drept de semnătură privind documentele oficiale, și de asemenea deciziile luate de administrator nu pot fi modificate de către asociați.

Care sunt responsabilitățile sale?
– este răspunzător de patrimoniul firmei ( activ și pasiv patrimonial);
– răspunde de legalitatea desfășurării activității economice;
– se ocupă de reprezentarea legală a societății;
– păstrează documentele oficiale ale societății;
– răspunde de corectitudinea contabilității firmei;
– este obligat să se îngrijească de corectitudinea situației financiare;
– convoacă adunarea generală a asociaților;
– pune în aplicare hotărârile AGA
– depune la Registrul Comerțului orice schimbare care survine în cadrul actului constitutiv
– este tras la răspundere solidară în raport cu societatea, în anumite cazuri expres prevăzute de lege.
Aceste cazuri speciale se referă la: existența dividendelor plătite, vărsămintele reale efectuate de asociați,           păstrarea registrelor cerute de lege,    modul de executare a hotărârilor AGA, îndatoririle legale și cele stipulate în actul constitutiv, datoriile  pe care societatea le datorează către bugetul statului/ bănci/etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020