În zilele noastre, mulți antreprenori preferă să înființeze P.F.A. în detrimentul S.R.L.-ului, deoarece este o modalitate simplificată prin care persoanele fizice pot întreprinde o activitate profesională.

Ce este un P.F.A.?
Persoana fizică autorizată (P.F.A.-ul) reprezintă cea mai simplă formă sub care o persoană fizică poate desfășura individual și independent activități economice, folosind ca principală resursă forța sa de muncă.

Cine poate înființa un P.F.A.?
Pot înființa un P.F.A. doar persoanele de peste 18 ani care nu au săvârșit infracțiuni economice și au pregătire profesională în domeniul în care vor să fie autorizate.

Ce etape să parcurgi pentru înființarea unui P.F.A.
1. În primul rând trebuie pregătită documentația și completate în prealabil cererile anexate la dosar care ulterior, trebuie depuse la ghișeul O.N.R.C. (Oficiul Național al Registrului Comerțului).

2. Ulterior, trebuie depusă la ghișeul O.N.R.C. o cerere de verificare a disponibilității numelui pentru P.F.A.
– alături de această cerere, este nevoie de o copie după cartea de identitate;
– numele firmei este chiar numele tău sub forma “Nume Prenume Persoană Fizică Autorizată”
3. Dosarului complet la ghișeul pentru depunerea documentelor pentru înființarea P.F.A. din cadru O.N.R.C.

Care sunt actele necesare pentru înființare?
– Copie după C.I. sau pașaport în două exemplare;

– Copie după dovada de proprietate, în care să se menționeze “conform cu originalul” și să aibă numele proprietarului P.F.A- ului și semnătura sa;

– Certificat de atestare fiscală în original și aflat în termen de valabilitate;

– Acordul Asociației de Proprietari (dacă este cazul)- acest document trebuie obținut doar dacă vrei să îți desfășori activitatea într-un apartament de bloc;

– Contract de comodat/ Contract de închiriere

– Documentul care atestă pregătirea profesională;

– Cerere de înregistrare în original;

– Anexă privind înregistrarea fiscală;

– Declarație tip -în care să afirmi pe proprie răspundere că nu vei desfășura activități în alte locuri în afara sediului profesional declarat;
– Este nevoie și de un document adițional în care să îți asumi că locul în care vei desfășura activități profesionale respectă legislația din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii;
– Declarație pe propria răspundere;

– Specimen de semnătură a P.F.A.- ului – se depune la sediul O.N.R.C. alături de cererea de înregistrare;
– Poate fi realizată la un notar public sau în fața reprezentantului O.N.R.C.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020