I.C.C.J a decis că doar agenții poliţiei rutiere au competenţa de a solicita proprietarului unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul şi de a aplica sancţiunile contravenţionale.

În data de 19 iunie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat 3 recursuri în interesul legii, pronunțând următoarea soluție, cuprinsă în  Decizia nr.11 în dosarul nr.3/2017: Astfel, a fost admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, […]

Începând cu data de 15.06.2017 nu vor mai fi percepute costuri suplimentare în roaming pentru apeluri, mesaje ori internet mobil în Uniunea Europeană.

Începând cu data de 15 iunie nu se vor mai percepe taxe suplimentare pentru convorbirile, mesajele și folosirea internetului pe mobil în celelalte țări ale Uniunii Europene (UE) în afara de țara de rezidență a titularului abonamentului/ cartelei telefonice. În aprilie a fost făcut pasul final pentru concretizarea acestei măsuri, care pentru utilizatorii de telefonie […]

C.C.R constată neconstituționalitatea art 35, alin. 1 din Codul penal privind infracțiunea continuată!

În data de 30 mai 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(1) din Codul penal, având următorul cuprins: Art.35 alin.(1) din Codul penal: „Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluții şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni […]

Începând din 22 iunie, reprezentanții Finanțelor vor transmite exclusiv online băncilor înființările popririlor pe conturi ori alte acte de executare silită .

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 23 mai 2017 și va intra în vigoare în 30 de zile de la apariție, adică pe 22 iunie 2017 și completează […]

I.C.C.J a decis că actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen!

În  data de 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,  pronunţând următoarele soluţii: Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Tribunalul […]

Curtea Constituţională admite excepţia formulată și constată că dispoziţiile art.21 și 24 din Legea nr.304/2004 sunt constituţionale în măsura în care nu exclud formularea recursului împotriva hotărârii de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță.

În data de 9 mai 2017, Plenul Curții Constituționale legal constituit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ”art.24 indice 1” din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară. Examinând excepţia, Curtea Constituţională a stabilit că, în realitate, obiectul acesteia îl reprezintă dispozițiile art.21 şi ale art.24 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară – texte […]

C.C.R declară neconstituționalitatea art. 281, alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală!

În data de 4 mai 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 281 alin.(l) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: a) compunerea completului de judecată; b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a […]

C.C.R decide că ordinele de protecție vor putea fi solicitate și în cazul persoanelor ce stabilesc relații asemănătoare celor dintre soți însă care nu conviețuiesc!

În data de 27 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, potrivit cărora: „În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:[…] c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre […]

C.C.R constată nelegalitatea art. 21 care prevede că introducerea persoanei responsabile civilmente se poate face până la începerea cercetării judecătorești.

În data de 26 aprilie 2017, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală, având următorul conținut: – Art.20 alin.(1): „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate […]

I.C.C.J se pronunță cu privire la aplicarea art. 6 Cod penal după liberare condiționată și la art. 2 şi 3 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

În şedinţa din 25 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a pronunţat următoarele soluţii: Decizia nr.13  în dosarul nr.620/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dezlegând următoarea chestiune de drept: […]