Noi reglementări în materia contractelor de vânzare de bunuri!

În Monitorul Oficial nr. 1245/2021 a fost publicată OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Ordonanța a fost adoptată având în vedere obligativitatea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de […]

Noul formular 603 privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

Prin Ordinul 1984/1070/2021, publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021 a fost adoptată noua procedură de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și noul model și conținut al formularului 603. […]

Cota de TVA redusă la 5% pentru locuințe începând cu 2022!

În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordonanța prevede majorarea plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru vânzările de locuințe. Astfel, actual o persoană fizică putea beneficia […]

Cum se face constatarea amiabilă în caz de accident?

Ce înseamnă constatare amiabilă? Constatarea amiabilă este definită de art. 17 din Legea 132/2017: „Pentru evenimentele în care sunt implicate doua vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asigurații pot informa societățile din domeniul asigurărilor și în baza unui formular tipizat, eliberat de către societăți, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informații privind data și […]

Ce sancțiuni riști dacă nu depui Declarația de Beneficiar Real?

Ce este declarația anuală privind beneficiarii reali? În primul rând, trebuie să definim beneficiarii realii, iar ulterior să vedem ce reprezintă declarația privind beneficiarul real al societății. Beneficiarii reali îi putem defini foarte simplu ca fiind acei asociați ai unei firme care dețin cel puțin 25% din acțiunile societăților (art 4, alin (2) lit. a) […]

Aspectele importante cu privire la divorț

Ce este căsătoria și cum se poate pune capăt acesteia? Căsătoria este uniunea liber consimțită dintre soți. Căsătoria se poate: Desființa, în cazul nulității. Înceta, în cazul morții unuia dintre soți. Desface, prin divorț. În continuare vom enumera particularitățile divorțului și felurile prin care acesta poate fi obținut. Unde se poate divorța? Locul în care […]

Acțiunea în tăgada paternității

Cum se poate defini paternitatea? Paternitatea este rudenia de sânge dintre tată și copil.   Ce este prezumția de paternitate? Prin prezumția de paternitate se înțelege că orice copil născut sau conceput în timpul căsătoriei este copilul soțului mamei. Această prezumție are caracter relativ, situația putând fi răsturnată oricând.   Ce înțelegem prin tăgada paternității? […]

În ce constă perioada de probă?

   Ce este perioada de probă? Perioada de probă este o perioadă înițială, determinată la începutul contractului de muncă, prin care angajatorul dorește să verifice aptitudinile salariatului.   Este perioada de probă obligatorie? Nu, aceasta nu este obligatorie. Decizia aparține fiecărui angajator.   Care este durata perioadei de probă? Durata acestei perioade depinde de tipul […]

Importanța contractului de întreținere

Ce este contractul de întreținere? Este o înțelegere între două părți, întreținătorul și întreținutul, prin care ambele doresc să își obțină un beneficiu. Întreținătorul se obligă să aibă grijă de întreținut iar, la rândul lui, întreținutul se obligă să-i transmită primului menționat un drept asupra unui bun mobil sau imobil.   Ce se înțelege prin […]

Care sunt pașii de înființare a unui P.F.A. ?

În zilele noastre, mulți antreprenori preferă să înființeze P.F.A. în detrimentul S.R.L.-ului, deoarece este o modalitate simplificată prin care persoanele fizice pot întreprinde o activitate profesională. Ce este un P.F.A.? Persoana fizică autorizată (P.F.A.-ul) reprezintă cea mai simplă formă sub care o persoană fizică poate desfășura individual și independent activități economice, folosind ca principală resursă […]

Nartea - 2020