GDPR Complience, GDPR Officer, Operator date cu caracter personal.

Odată cu dezvoltarea științifică, economică și culturală, la nivelul Uniunii Europene a sporit și necesitatea asigurării unui cadru legislativ care să reglementeze în mod unitar modul de prelucrare a datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat REGULAMENTUL 2016/679 privind protecția persoanelor […]

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor […]

Ordonanța de urgență nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Ordonanța nr. 52/2017 publicată în M. Of. sub nr. 644 din 7 august 2017 reglementează modalitatea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, motiv pentru care vrem să vă arătăm principalii pași pentru […]

Decizia nr. 60/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

La data de 24 Noiembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Decizia nr.60/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în complet pentru Dezlegarea unor chestiuni de drept. În ședința din data de 18 septembrie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în […]

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii

La data de 23 noiembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul […]

Ordinul ANAF nr. 2399/2017 aprobă procedura prin care se depun și se soluționează cererile de scutire de impozit la prima dare în plată efectuată în instanță !

În luna iunie a anului 2017, a intrat în vigoare prevederea care stabilește că prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate , scutirea fiind valabilă, conform Codului fiscal, indiferent dacă darea în plată este făcută în calitate de debitor, codebitor, coplătitor sau garant personal ori ipotecar al debitorului. În  22 […]

Raportările contabile la 30 iunie, potrivit OMFP nr. 895/2017 trebuie depuse până în 16.08.2017 .

Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună raportările contabile pentru primul semestru al anului până cel mai târziu miercuri, 16 august 2017.  Modul de raportare contabilă pentru anul acesta este inclus în Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 […]

H.G nr. 548/2017 prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat care nu au unde locui, nu obțin venituri ori acestea sunt sub nivelul salariului mediu pe economie vor putea fi îngrijite de acum și de un asistent personal profesionist la domiciliul acestuia.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor  putea beneficia de îngrijire și la domiciliul unui asistent personal profesionist, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 548/2017 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, act ce  a intrat în vigoare, odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 10 august 2017. Deși […]

Legea nr. 164/2017 va intra în vigoare în 10 august 2017, aducând cu sine majorarea sumelor cuvenite angajatorilor pentru încheierea contractelor de ucenicie și stagiu.

Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior a fost publicată în 08.08.2017 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544. Prevederile din lege referitoare la angajarea stagiarilor au intrat deja în vigoare, pe 14 iulie 2017, însă nu și […]

O.U.G nr. 55/2017 stabilește că, începând cu luna septembrie, indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi plafonată la cel mult 8.500 RON.

Guvernul României, a hotărât plafonarea indemnizației lunare de creștere a copilului, astfel încât, indiferent de veniturile părintelui, aceasta nu va putea depăși 8.500 de lei lunar, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. Actul a fost publicat astăzi, 07.08.2017 în Monitorul […]