Supravegherea video a angajaților din perspectiva GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR  prevede faptul ca, în cazul utilizarii sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, angajatorii vor fi obligați să își ia o serie de măsuri suplimentare față de cele existente anterior. Avand in vedere caracterul datelor […]

15 ZILE PÂNĂ LA GDPR! EȘTI PREGĂTIT?

Mai sunt doar 15 zile până la intrarea în vigoare a GDPR, o noutate legislativă capabilă să creeze mari probleme celor care nu se conformează noilor dispoziții obligatorii. Într-o formă sau alta, cu siguranță și societatea ta prelucrează date cu caracter personal, dar ești conștient de riscurile la care te supui dacă nu respecți prevederile […]

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Guvernul României a adoptat ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial  NR. 291 din 30 martie 2018. Ordonanța menționată modifică unele dispoziții din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre modificările importante se impune a atrage […]

GDPR Compliance, GDPR Officer, Operator date cu caracter personal.

Odată cu dezvoltarea științifică, economică și culturală, la nivelul Uniunii Europene a sporit și necesitatea asigurării unui cadru legislativ care să reglementeze în mod unitar modul de prelucrare a datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat REGULAMENTUL 2016/679 privind protecția persoanelor […]

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor […]

Ordonanța de urgență nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Ordonanța nr. 52/2017 publicată în M. Of. sub nr. 644 din 7 august 2017 reglementează modalitatea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, motiv pentru care vrem să vă arătăm principalii pași pentru […]

Decizia nr. 60/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

La data de 24 Noiembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Decizia nr.60/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în complet pentru Dezlegarea unor chestiuni de drept. În ședința din data de 18 septembrie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în […]

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii

La data de 23 noiembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul […]

Ordinul ANAF nr. 2399/2017 aprobă procedura prin care se depun și se soluționează cererile de scutire de impozit la prima dare în plată efectuată în instanță !

În luna iunie a anului 2017, a intrat în vigoare prevederea care stabilește că prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate , scutirea fiind valabilă, conform Codului fiscal, indiferent dacă darea în plată este făcută în calitate de debitor, codebitor, coplătitor sau garant personal ori ipotecar al debitorului. În  22 […]