CE REPREZINTĂ ȘI CUM PUTEM EVITA DUBLA IMPUNERE?

Dubla impunere fiscală internațională reprezintă supunerea directă la impozit a aceleiași materii impozabile și pentru aceeași perioadă de timp, de către autoritățile publice din țări diferite. Evitarea dublei impuneri este reglementată de Convențiile încheiate de România cu alte state, astfel încât contribuabilii care sunt rezidenți într-un stat să nu suporte o dublă impozitare, atât în […]

Без апостиль и дополнительной легализации? Вот ответ!

Вступивший в силу 16 февраля 2019 года Регламент (EC) 2016/1191 по продвижению свободное передвижение граждан путем упрощения требований к представлению определенных официальных документов в Европейском Союзе, что устраняет следующие формальности: Освобождение от дополнительной легализации и от апостиля Освобождение очевидно из ст. 4 Регламента и является абсолютным. Понятие апостиль представлено фразой «аналогичные формальности», определение ссылки дано […]

A FOST APROBAT CONȚINUTUL CADRU AL STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ȘI AL REGULAMENTULUI CONDOMINIULUI

În M. Of. nr. 149 din 25 februarie 2019 s-a publicat OMADRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului. Prin acest ordin  se aprobă conținutul-cadru al statutului asociației de proprietari, precum și conținutul-cadru al regulamentului condominiului. Asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ […]

Hat Ihr Unternehmen die Interne Regelung entworfen?

Da wir uns am Jahresanfang befinden, möchten wir Sie an die rechtlichen Verpflichtungen erinnern, die Ihr Unternehmen im Bereich der Arbeitsbeziehungen hat. Die Frage ist, ob Ihr Unternehmen eine interne Regelung oder einen Tarifvertrag anwendet oder ob diese gemäß den neuen Gesetzesänderungen, aber auch gemäß den neuen internen Unternehmensänderungen aktualisiert werden. Gemäß Artikel 246 des […]

Adio apostilare și supralegalizare? Iată răspunsul!

Începând cu 16 februarie 2019, în Uniunea Europeană se aplică Regulamentul (UE) 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană, care elimină următoarele formalități: Scutirea de supralegalizare şi apostilare Scutirea reiese din art. 4 din Regulament şi este absolută. Noţiunea de apostilare este reprezentată […]

Societatea d-voastră a întocmit Regulamentul de ordine interioară?

Având în vedere că suntem la început de an, dorim să vă reamintim obligațiile legale care cad în sarcina societății d-voastră în domeniul raporturilor de muncă. Întrebarea este dacă societatea d-voastră are un Regulament de ordine interioară, Contract colectiv de muncă sau dacă acestea sunt actualizate conform noilor modificări legislative, dar și conform noilor modificări […]

OPȚIUNILE VICTIMEI DE MALPRAXIS

Răspunderea pentru malpraxis este reglementată în cuprinsul unei legi speciale, Legea nr. 95/2006, în cadrul unei proceduri prealabile sesizării instanţei, prevăzută de art. 670 – 672 din lege, finalizată prin decizia Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis. Dispozițiile art. 673 din Legea nr. 95/2006 menţionează, însă, expres faptul că „procedura stabilirii […]

DECLARAȚIA UNICĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT A FOST MODIFICATĂ!

În Monitorul Oficial nr. 43/2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. Astfel, Fiscul a emis noul formular de Declarație Unică pentru anul 2019, iar termenul limită de depunere este  15 martie 2019. […]