Modificări de interes pentru departamentele de resurse umane

În perioada 05.07.2018-13.07.2018 au fost modificate o serie de acte normative de interes pentru departamentele de resurse umane. Ordinul nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – ( Monitorul Oficial, […]

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

La data de 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.595 Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care cuprinde modificări importante referitoare la repartizarea profitului între acționari sau asociați. Conform noilor […]

LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ANGAJAȚILOR ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 MAI 2018

Natura relațiilor sociale, dar și evoluția tehnologiei care a determinat posibilitatea salariaților de a desfășura activitatea specifică muncii la domiciliu, ori în alte locuri agreate de angajator, justifică necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal la locul de muncă. Regulamentul general privind protecția datelor, care  se aplică începând cu data 25 mai 2018, prezintă în articolul […]

CE REPREZINTĂ ȘI CARE SUNT PRIMII PAȘI ÎN IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI(UE) 2016/ 679 – GDPR – PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Domnul NARTEA ȘTEFAN – FLORIN, avocat specializat în domeniul protecției datelor cu caracter personal, explică  semnificația și noutățile aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) De  aproape 2 ani, echipa noastră se pregătește pentru reforma adusă domeniului protecției datelor cu caracter personal de către GDPR. În acest demers mi-a fost de mare ajutor experiența pe care […]

Supravegherea video a angajaților din perspectiva GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR  prevede faptul ca, în cazul utilizarii sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, angajatorii vor fi obligați să își ia o serie de măsuri suplimentare față de cele existente anterior. Avand in vedere caracterul datelor […]

15 ZILE PÂNĂ LA GDPR! EȘTI PREGĂTIT?

Mai sunt doar 15 zile până la intrarea în vigoare a GDPR, o noutate legislativă capabilă să creeze mari probleme celor care nu se conformează noilor dispoziții obligatorii. Într-o formă sau alta, cu siguranță și societatea ta prelucrează date cu caracter personal, dar ești conștient de riscurile la care te supui dacă nu respecți prevederile […]

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Guvernul României a adoptat ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial  NR. 291 din 30 martie 2018. Ordonanța menționată modifică unele dispoziții din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre modificările importante se impune a atrage […]

GDPR Compliance, GDPR Officer, Operator date cu caracter personal.

Odată cu dezvoltarea științifică, economică și culturală, la nivelul Uniunii Europene a sporit și necesitatea asigurării unui cadru legislativ care să reglementeze în mod unitar modul de prelucrare a datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat REGULAMENTUL 2016/679 privind protecția persoanelor […]

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor […]