Nu vă puteți plăti datoriile? Aflați acum ce puteți face!

La data de  1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2015, având ca scop instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsura cât mai mare a pasivului acestuia si descărcarea de datorii, în condițiile prevăzute de aceasta.   Cui se aplică? Dispozițiile prezentei legi […]

Cum poți pune în executare un contract privind serviciile financiare, încheiat la distanţă?

Problema în discuție a generat interpretări distincte în rândul instanțelor judecătorești, fapt care prezintă un impact deosebit cu privire la căile legale puse la dispoziția creditorilor pentru a pune în executare un contract privind serviciile financiare încheiat la distanță. Trebuie să înțelegem întâi noțiunile utilizate în articolul de față: Prin serviciu financiar se înțelege orice […]

Ce sunt extrasele multilingve ale actelor stare civilă și cum le putem obține?

            În cazul în care sunteți nevoiți să prezentați într-un stat membru UE un document oficial care a fost emis de către către un alt stat membru trebuie să știți că există reglementări la nivelul Uniunii care au simplificat întregul proces înlîăturând necesitatea aplicării apostilei.             Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă reprezintă documente […]

AȚI PIERDUT TERMENUL PENTRU CONTESTAȚIA LA EXECUTARE? IATĂ CE PUTEȚI FACE

Dacă sunteți executat silit de bancă, de un IFN sau creditul este vândut unei societăți recuperatoare de creanță, aveți posibilitatea să stopați executarea silită chiar dacă nu ați formulat contestație de executare în termenul legal de 15 zile. Singura condiție care trebuie respectată este să invocați existența unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestației […]

Entitățile supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului trebuie să depună o nouă declarație.

La data de 8 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr.129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care odată cu intrarea în vigoare, instituie în sarcina persoanelor juridice obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice.              Ce înseamnă beneficiar real?  Noțiunea ”beneficiarul […]

De ce este bine să constitui sau să aderi la un Sindicat?

Pentru a exista stabilitate și productivitate în relația dintre angajați-angajatori este necesar ca toate negocierile să se desfășoare într-un cadru legal care să permită desfășurarea consultărilor și un dialog permanent între partenerii sociali. Prin parteneri sociali se înțeleg sindicatele sau organizațiile sindicale, angajatorii sau organizațiile patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în […]

Cum pot prelucra Asociațiile de proprietari, în mod legal, datele cu caracter personal ale proprietarilor/locatarilor?

Trebuie să știți că Asociațiile de proprietari dețin calitatea de Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, reamintim că termenul de Operator desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; […]

Modificare importantă adusă Legii societăților

În data de 5 august a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 prin care s-a modificat conținutul articolului 6 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990. Modificarea are un impact major asupra persoanelor care doresc să aibă calitatea de fondator a unei societăți constituite conform legii române. Astfel, potrivit noii reglementării: ”Nu pot fi fondatori […]