S-a stabilit lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis Decizia nr. 174/2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 919 din data de 31 octombrie 2018, Partea I și a intrat în vigoare […]

RIL ADMIS – Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate, în cursul executării pedepsei

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 22 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 15/2018 a Înaltei Curți de Casație și Jutiție, referitoare la instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate, în cursul executării pedepsei, dacă la momentul formulării acestora persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de […]

S-a aprobat procedura de efectuare a investigațiilor de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal!

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  a emis Decizia nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor . Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.892 din 23 octombrie 2018, Partea I și a intrat în vigoare la data publicării. În cele ce urmează […]

Decizii de interes în materie penală

Decizii în dezlegarea unor chestiuni de drept I. La data de 12 Septembrie 2018 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru Cauze cu Minori în dosarul nr. 4877/86/2017, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de […]

Modificări importante în domeniul insolvenței!

La data de 02 octombrie 2018 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 02 octombrie 2018. Ordonanța a avut în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de […]

Noutăți în materia sancțiunilor contravenționale pentru lipsa rovinietei valabile

La data de 14.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, care prevede modificări imporante în privința termenului de aplicare a sancțiunii, precum și a termenului de […]

Noutăți legislative în domeniul protecției datelor cu caracter personal

La data de 26.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date […]

Modificări de interes pentru departamentele de resurse umane

În perioada 05.07.2018-13.07.2018 au fost modificate o serie de acte normative de interes pentru departamentele de resurse umane. Ordinul nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – ( Monitorul Oficial, […]

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

La data de 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.595 Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care cuprinde modificări importante referitoare la repartizarea profitului între acționari sau asociați. Conform noilor […]