Asigurarea RCA este reglementată, începând din data de 19 septembrie, prin O.U.G  nr. 54/2016. Acest act normativ prevede printre principalele elemente de noutate:  înlocuirea poliței de asigurare RCA cu contractul RCA.

Modelul noului document cu care se va face dovada încheierii asigurării RCA este inclus în Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 39/2016, ce va intra în vigoare  în data de 23.12.2016. Până în data de 22.12. inclusiv, se va mai putea emite polița de asigurare, urmând ca apoi  să fie folosit, la încheierea asigurării obligatorii, contractul RCA.

În principiu, contractul RCA va conține aproximativ aceeași categorie de informații ce se regăsesc în prezent în polița RCA, însă în viitor se va schimba formatul în care sunt prezentate acestea.
Deci, contractul RCA va conține:

 • numărul și data încheierii;
 • părțile contractului;
 • perioada de valabilitate;
 • limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA;
 • prima de asigurare;
 • numărul ratelor și scadența acestora;
 • intermediarul, dacă este cazul;
 • clasa bonus-malus;
 • numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului;
 • numărul de identificare al vehiculului;
 • statele în care acest document are valabilitate.

Polițele RCA emise până la data de 22 decembrie își vor păstra valabilitatea, chiar dacă din 23 decembrie va fi folosit contractul RCA. Amintim de asemenea că  se va putea încheia contractul RCA  și îi va putea fi conferită o valabilitate de doar o lună .

Contractul RCA se poate încheia pentru o perioadă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, după cum dorește asiguratul. Prin excepție, contractul RCA poate fi încheiat și pentru mai puțin de o lună, după cum urmează:

 • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

Plata primei de asigurare, se poate face fie integral, fie în rate, în baza acordului dintre persoana asigurată și asigurătorul RCA. De asemenea important de menționat este faptul că: Contractul RCA produce efecte și în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator și asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu și-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA”,

Nu în ultimul rând, RCA constituie titlu executoriu, potrivit actului normativ aplicabil,  pentru ratele scadente și neachitate de asigurat. Asta înseamnă că un asigurat poate fi executat silit mai ușor dacă nu-și plătește prima de asigurare, nefiind necesară acționarea acestuia în instanță.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020