Norma Autorității de Supraghere Financiară nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2016.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Norma nr. 1/2016 cu următorul conţinut :

Art. I. – Norma ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se modifică și se completează după cum urmează:

  • La articolul 20, după alineatul (7) se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar polița de asigurare RCA, fără a include componenta Carte Verde.”

  • Articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

  • La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Asigurătorii sunt obligați să transmită în format electronic Autorității de Supraveghere Financiară ipotezele folosite, metodele actuariale și justificarea aplicării acestora pentru calculul menționat la alin. (1), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule; în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienți de majorare și/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic și actuarial, asigurându-se în acest fel o proporționalitate între tarifele practicate în perioade succesive și evoluția daunalității pe segmentul respectiv de asigurați.”

  • La articolul 21, se introduce alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Pentru fiecare segment prevăzut la alin. (6) asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; în situația în care asigurătorul RCA nu deține suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie să utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piața din România sau la piața Uniunii Europene.”

Norma amintită a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a intrat în vigoare la data publicării, respectiv 22.01.2016.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected]!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020