OG 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal a fost aprobată de Legea 370/2022, care i-a adus două modificări semnificative. Legea 370/2022 a intrat în vigoare la data de 23.12.2022 și a venit cu ajustări importante cu privire la regimul de impozitare micro sau la regimul de impozitare pe profit.

Ce este o microîntreprindere?

O microîntreprindere o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, prevăzute în art. 47 alin (1) Cod Fiscal:

– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro;

– capitalul social al acesteia este deţinut de alte persoane decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

– a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

– are cel puţin un salariat (cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii);

– are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.

Ce este impozitul micro?

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este un impozit fix aplicat la cifra de afaceri, În cazul microîntreprinderilor nu contează nivelul cheltuielilor, impozitul se plătește la venit.

Primul aspect modificat constă în aceea că, OG 16/2022 prevedea că plafonul în funcție de care o firmă putea aplica regimul micro se reducea de la 1.000.000 la 500.000 EURO, însă noul plafon se aplica începând cu veniturile aferente anului 2022. Acest aspect a fost schimbat prin Legea 370/2022, astfel încât noul plafon de la regimul micro se va aplica începând cu veniturile aferente anului 2023.

Totodată, Legea 370/2022 cuprinde și o excepție, companiile de consultanță fiscală au fost scutite de noua restricție a regimului micro ce permite obținerea de venituri din consultanță numai în proporție de maximum 20% din veniturile totale. Firmele de consultanță fiscală pot rămâne la regimul micro indiferent cât câștigă din consultanță fiscală, prin raportare la veniturile totale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020