Răspândirea virusului COVID-19, a afectat și continuă să afecteze mediul economic, având efecte nefaste asupra tuturor industriilor. Ținând cont de acest aspect, era necesară adoptarea unor măsuri menite să protejeze mediul de afaceri și  sistemul economic, pentru că în lipsa acestor măsuri s-ar putea ajunge la blocaje financiare ireversibile.

În acest sens s-a adoptat Legea nr. 114/2020 privind aprobarea OUG nr. 90/2020 pentru modificarea OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative,  ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020.

Astfel, în scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020, până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

În măsura în care debitorul dorește să-și restructureze obligațiile bugetare, acesta are obligația de a notifica organului fiscal competent până la data de 30 septembrie 2020, termenul fiind prelungit față de vechea reglementare.

De asemenea, s-a prorogat și termenul de depunere a solicitării de restructurare, solicitarea putând fi depusă  până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Menționăm că debitorii care au depus notificări privind intentia de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care îl comunică debitorului.

 

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020