Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună raportările contabile pentru primul semestru al anului până cel mai târziu miercuri, 16 august 2017.  Modul de raportare contabilă pentru anul acesta este inclus în Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, document intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017. Aceste raportări contabile trebuie depuse de către toți operatorii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

Potrivit Ordinului MFP nr. 895/2017 operatorii economici trebuie să depună:

  • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
  • Contul de profit și pierdere (cod 20);
  • Date informative (cod 30).

Operatorii economici vor completa pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”, fără a folosi prescurtări sau inițiale, mai multe date de identificare, după cum urmează:

  • denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului;
  • datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare.

În ceea ce privește operatorii economici care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, aceștia completează formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2017 şi 30 iunie 2017.

Raportările contabile pentru prima jumătate de an se vor depune la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată. Apoi, de câțiva ani există și varianta depunerii exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Amintim totodată faptul că actele normative în vigoare  prevăd amenzi importante pentru firmele care nu vor respecta termenul-limită de depunere a raportărilor la 30 iunie, urmând a fi calculate în funcție de numărul de zile cu care se întârzie depunerea bilanțurilor, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991:

  • de la 300 la 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una și 15zile lucrătoare;
  • de la 1.000 la 3.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30de zile lucrătoare;
  • de la 1.500 la 4.500 de lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa:[email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020