Din cauza perioadei dificile pe care o traversăm tot mai multe societăți au întâmpinat dificultăți în gestionarea timpului de lucru al angajaților, astfel încât o variantă la care tot mai mulți angajatori apelează este de a reduce săptămâna lucrătoare.

Codul Muncii prevede în articoloul 52 la alineatul 1 faptul că: Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului  iar alineatul 3 spune în felul următor: din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentantilor salariaților, după caz.

În baza acestui articol, angajatorul are disponibilitatea de a alege una din cele două opțiuni:

  • fie angajatorul suspendă contractul individual de muncă al salariatului, situație care îl obligă pe acesta să plătească pe tot parcusul suspendări acestuia o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
  • fie angajatorul reduce săptămâna lucrătoare de la 5 zile la 4 zile conform 52 alin. (3). În această situație, angajatorul trebuie să constate o reducere a activității pe motive, economice, tehnologice, structurale sau similare pe o perioada care depășește 30 de zile lucrăoare.

 

În cazul în care nu au fost identificate alte soluții pentru rezolvarea situatiei, după consultarea sindicatului reprezentativ sau reprezentanților salariaților, reducerea programului de lucru poate fi aprobată.

  • În această situație nu se vor încheia acte adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților, deoarece actul adițional modifică definitiv elementele contractului individual de muncă, dar decizia de reducere a activității este temporară, iar această măsură se poate lua numai în baza deciziei angajatorului. Reducerea temporară a activității poate afecta toți salariații sau numai o parte dintre aceștia.

Astfel, odată cu reducerea programului săptămânal de muncă, de la 5 zile la 4 zile, se va reduce corespunzator salariul, prin urmare, salariatul va fi plătit doar pentru zilele lucrate (4 zile pe săptămână). Întrucât în zilele libere salariații nu prestează activitatea de muncă, iar angajatorul nu plătește drepturile salariale, acestea nu vor fi luate în calcul la stabilirea vechimei în muncă.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020