Legea Stării de Alertă nr. 55/2020 a intrat astăzi în vigoare, asta după ce în România timp 60 de zile a fost instituită starea de urgență. Măsurile restrictive cu caracter temporar, instituite prin această lege sunt necesare în vederea prevenirii răspândirii noului virus COVID-19.
Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.
Starea de alertă se instituie de Guvern, prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe o perioadă de maximum 30 de zile. Dacă motivele pentru care acesta a fost adoptată subzistă, starea de alertă poate fi prelungită pe o durată ce nu poate depăși alte 30 de zile.
În cele ce urmează vă vom răspunde la cele mai dese întrebări întâlnite în această perioadă cu privire la starea de alertă.

1. Cum și unde ne putem deplasa?

În zona metropolitană și în interiorul localității ne putem deplasa fără declarație. Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș.
În afara localității/zonei metropolitan ne putem deplasa în baza declarației pe proprie răspundere pentru unul dintre aceste motive:

• în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
• în scop umanitar sau de voluntariat;
• pentru realizarea de activități agricole;
• pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
• pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
• pentru participarea la programe sau proceduri
• din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
• pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
• pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
• pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
• pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
• alte motive justificate.

2. Ce reguli trebuie respectate de către saloanele de îngrijire personală?

1. Programarea prealabilă a clienților, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei.
2. Să se asigure o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate.
3. Să existe soluții de dezinfectare a mâinilor.
4. Clienților li se va verifica temperatura înainte să fie primiți în incintă. Temperatura clienților nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius. Clienții vor fi informați încă de la programare că urmează să li se verifice temperatura.
5. Personalul angajat este obligat să poarte în permanență mănuși și mască.
6. După fiecare client personalul trebuie să dezinfecteze instrumentarul și suprafețele de lucru, precum și să își spele și să își dezinfecteze mâinile.
7. Măștile de protecție utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.
8. Incinta trebuie să fie aerisită cât mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.
9. Saloanele au obligația de a pune la dispoziție materialele de protecție și substanțele dezinfectante necesare.

3. Cum trebuie să abordeze angajatorii situația actuală?

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.
Munca la domiciliu sau telemunca trebuie făcută cu acordul angajatului pe perioada stării de alertă, spre deosebire de perioada starii de urgență când putea fi făcută prin act unilateral.
Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum și a efectelor acesteia pot dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității pentru personalul propriu.
De asemenea, prin derogare de la prevederile instituite de Codul Muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.
O altă prevedere importantă instituită prin Legea 55/2020 se referă la faptul că prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar.

4. Vor fi sancționate persoanele care nu poartă mască ?

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise, potrivit anexei “Măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă”, atașată Hotărârii nr. 24 a CNSSU. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate contravențional în baza Legii nr. 55/2020 cu amenda cuprinsă între 500 de lei și 2500 de lei.

5. Se vor deschide centrele comerciale și restaurantele?

Activitatea de servire și consum în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, cafenelelor sau ale altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații este suspendată. Sunt exceptate, cum erau exceptate și înainte, prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a produselor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiul destinat acestui scop.
Totodată, este suspendată activitatea în centrele comerciale cu suprafața de peste 15.000 mp însă sunt exceptate: vânzarea alimentelor, produselor alimentare, optică medicală, curățătorie.
Menționăm că activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului (doar din exterior) se va redeschide.

6. Câte persoane pot participa la evenimentele familiale cu număr limitat de persoane, opțiune care se regăsește la punctul numărul 9 în declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasărilor între localități ?

Potrivit punctului 6 din Anexa nr. 3 ”Măsuri pentru Diminuarea Impactului Tipului de Risc” este interzisă participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Biroul nostru se află în Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, însă pe perioada pandemiei de Coronavirus ne puteți contacta la telefon 0720291919 sau prin intermediul e-mail-ului la adresa [email protected], urmând să stabilim împreună detaliile asupra felului în care se va desfășura colaborarea noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020