I.C.C.J se pronunță cu privire la aplicarea art. 6 Cod penal după liberare condiționată și la art. 2 şi 3 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

În şedinţa din 25 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a pronunţat următoarele soluţii: Decizia nr.13  în dosarul nr.620/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dezlegând următoarea chestiune de drept: […]

I.C.C.J a decis ca forma autentică nu este obligatorie pentru încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

În şedinţa din 3 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat: Decizia nr.23 în dosarul nr.3996/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Alba – […]

I.C.C.J dezleagă chestiunea de drept ce decurge din art. 41, alin. 1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă .

             În şedinţa din 14 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea  dezlegării unei chestiuni de drept,  pronunţând :              Decizia nr.40  în dosarul nr.2481/1/2016 prin […]

Nartea - 2020