C.C.R constată neconstituționalitatea dispozițiilor art.14 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

În data de 21 februarie 2017, Plenul Curții Constituționale legal învestit, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.14 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, care au următorul conținut : „Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru obiectivele […]

Nartea - 2020