C.C.R constată neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr.51/1995 și din O.U.G nr. 195/2002.

În data de 4 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate: Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.27 lit.d) și ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, prevederile legale ce au următorul cuprins: Art.14: „Este nedemn de a fi avocat:[…] a) cel condamnat […]

Nartea - 2020