C.C.R constată neconstituționalitatea unor dispoziții din Legea nr. 78/2000, O.U.G nr. 158/2005 și Noul Cod de Procedură penală.

În data de 22 iunie 2017, Plenul Curții Constituționale,  legal învestit, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate: Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție raportat la art.132 din același act normativ şi la art.297 alin.(1) din Codul penal, dispoziții ce au următorul conținut: – […]

I.C.C.J se pronunță asupra articolului 7 alin.1 din Legea nr.78/2000, forma în vigoare anterior anului 2014 .

În şedinţa din 25 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat două sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie de admitere: Decizia nr.2  în dosarul nr.3838/1/2016 prin care s-a […]

Nartea - 2020