Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife va intra în vigoare la data de 01.02.2017 .

Legea  nr. 1/2017 mult dezbătută și controversartă va aduce modificări următoarelor acte normative, contribuind la eliminarea unor taxe împovărătoare pentru cetățeanul de rând. Astfel:  I. Legea  nr. 26/1990 privind registrul comerţului, se modifică şi se completează după cum urmează: La articolul 1, se introduce alineatul (22), cu următorul cuprins: ” Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu […]

Nartea - 2020