I.C.C.J se pronunță asupra articolului 7 alin.1 din Legea nr.78/2000, forma în vigoare anterior anului 2014 .

În şedinţa din 25 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat două sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie de admitere: Decizia nr.2  în dosarul nr.3838/1/2016 prin care s-a […]

Nartea - 2020