I.C.C.J interpretează dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală cu privire la reanalizarea cauzelor de încetare a procesului penal.

În şedinţa din 29 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarea soluţie: Decizia nr.10  în dosarul nr.148/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea […]

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife va intra în vigoare la data de 01.02.2017 .

Legea  nr. 1/2017 mult dezbătută și controversartă va aduce modificări următoarelor acte normative, contribuind la eliminarea unor taxe împovărătoare pentru cetățeanul de rând. Astfel:  I. Legea  nr. 26/1990 privind registrul comerţului, se modifică şi se completează după cum urmează: La articolul 1, se introduce alineatul (22), cu următorul cuprins: ” Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu […]

Nartea - 2020