În cazul în care vă doriți să construiți, extindeți, supraînălțați, modificați sau să demolați case sau construcții trebuie să aveți în vedere faptul că trebuie îndeplinite anumite condiții în prealabil. Nu se poate realiza niciuna dintre intervențiile amintite mai sus, conform legii 50/1991, fără o autorizație de construire. Aceasta poate fi eliberată doar de Primăria localității pe raza căreia se află terenul.

 

Conform legii 50/1991 actualizată, autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea constructiilor.

Astfel, pentru a obține acesată autorizație, trebuie depuse (la primăria pe raza căruia se regăsește terenul ce se dorește a fi exploatat) anumite documente, după cum urmează:

 

  • Certificat de urbanism– este un act de informare, prin care autoritățile administrative locale sau județene, după caz, impun constructorului detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării. Acesta curpinde următoarele informații:
  • poziția construcției ce urmează a fi executată;
  • regimul de înălțime al viitoarei construcții;
  • valorile maxime pentru coeficientul de utilizare al terenului și procentul de ocupare al terenului.

 

Certificatul de urbanism va fi eliberat în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării.

Avize de construire– acestea sunt de două feluri: avize din partea furnizorilor de utilități, respectiv: energie electrică, apă, canal, salubritate etc. și avize de la autorități, cum ar fi cea de la mediu, ISU, DSP, Mapn etc.

Aceste avize sunt determinate în Certifictul de Urbanism.  Eliberarea lor durează, de la 30 la 60 de zile, în funcție de instituția emitentă.

  • Proiect de casă- acest document va curpinde toate informațiile esențiale legate de viitoarea construcție, respectiv planșe și documentații scrise legate de structură, specificații tehnice, instalații, detalii arhitecturale. Legea impune ca realizarea acestui proiect să se facă de persoane avizate, adică de arhitecți, ingineri și instalatori.

 

La final, după ce au fost depuse și soluționate documentele amintite anteriror, se va emite autorizația de construire, în baza căreia se va putea începea proiectul dorit. Timpul în care se emite această autorizație este de 30 de zile. În cazul în care vă apucați de acest proiect înainte de emiterea acestei autorizații, veți fi supus la plata unor amenzi.

 

În cazul în care doriți să construiți o clădire cu destinație specială, veți avea nevoie de următoarele avize:

  • Aviz de sănătate publică, de la DSP
  • Aviz de siguranța la stingerea incendiilor, de la ISU
  • Aviz de la MapN, Autoritate Aeronautică, SRI, SIE dacă terenul se regăsește în proximitatea unor astfel de unități de utilitate și importantă strategică.

 

Această autorizație de construire este valabilă 12 luni. În această perioadă trebuie demarate lucrările, și se extinde pe toată durata necesară finalizării proiectului.

În cazul în  care, în această perioadă survin modificări ale proiectului sau/și amânări, sunteți nevoit să depuneți noi documente pentru obținerea unei autorizații actualizate (simplificate) de construire, conformă noilor nevoi și specificații tehnice sau a unei prelungiri a autorizație de construcție.

 

Un aspect important care trebuie știut este legat de faptul că în forma actuală a legii este necesară o singură autorizație prin care se va aproba atât desființarea construcțiilor vechi, cât și construirea celor noi, nemaifiind necesară parcurgerea unei duble proceduri de autorizare.

Trebuie menționat că prin Legea 7/2020 s-a adus o modificare esențială a legii 50/1991, conform căreia pot fi acordate drepturi de proprietate cu înscrierea în cartea funciară și construcțiilor care s-au realizat fără autorizație de construire. Această noutate se poate pune în practică prin emiterea unei adeverințe sau certificat de atestare, emis pe baza unei expertize tehnice.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Nartea - 2020