Consultanta si reprezentarea juridica in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului presupune:

 • analiza dosarului;
 • verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate:
 • inainte de a sesiza Curtea Europeana, petentul trebuie sa se fi adresat cu aceleasi capete de cerere instantelor nationale- Nu există obligaţia exercitării căilor de atac care nu sunt efective şi nici a celor discreţionare ori extraordinare .
  sesizarea Curtii Europene intr-un termen de cel mult sase luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti în faţa instanţelor naţionale.
 • dovedirea că faptele prezentate in fata Curtii Europene au adus o atingere nejustificata unui drept fundamental prevazut in Conventie sau în Protocoalele sale– Curtea Europea nu reprezinta o instanta de apel impotriva deciziilor instantelor nationale, astfel ca nu poate modifica ori anula deciziile judecatoresti;
 • capetele de cerere nu au fost deja examinate de catre Curte sau o alta instanta internationala.
 • analiza incalcarilor aduse Conventiei Europene a Drepturilor Omului;

Curtea Europea nu verifica temeinicia unei hotarari judecatoresti, ci doar in ce masura in derularea procesului v-au fost incalcate drepturile garantate prin Conventia Europea si Protocoalele sale. Prin urmare, specialistii nostri vor analiza cu atentie in ce masura au fost incalcate drepturile prevazute de Conventia Europeana.

 • redactarea propriu-zisă a plângerii introductive, cu respectarea conditiilor prevazute de art.47 dinRegulamentul Curtii Europene a Drepturilor Omului .
 • asigurarea corespondentei cu Grefa Curţii in limba franceza sau engleza ulterior declararii admisibilitatii plangerii adresate Curtii Europene;
 • redactarea de cereri de satisfactie echitabila in limba franceză sau engleză;
Nartea - 2020