Persoanele fizice si persoanele juridice care desfasoara  activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii.

Asociatia este constituita din trei sau mai multe persoane si care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. Activul patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.

Echipa de avocati NARTEA & PARTNERS va vor asista si reprezenta cu promptitudine si succes in infiintarea unei asociatii. Pentru mai multe detalii contactati AVOCATII NARTEA & PARTNERS prin telefon/email sau prin formularul online de contact.

Nartea - 2020