Comerciantii, ajunsi in incetare de plati, pot face obiectul procedurii prevazute de Legea 85/2006, republicata, la initiativa proprie sau la cea a unui creditor, materializata intr-o cerere, insotita de documente specifice, adresata instantei competente care va dispune, pe baza actelor prezentate de parte (parti), respingerea sau admiterea deschiderii procedurii.

Incetarea existentei societatii comerciale presupune realizarea unor operatii care au rezultat nu numai incetarea personalitatii juridice ci si lichidarea patrimoniului. Procedura este organizata de administratorul sau lichidatorul judiciar, persoa fizica sau juridica desemnata de judecator sub supravegherea acestuia.

Scopul procedurii este plata datoriilor societatii, prin reorganizarea acesteia sau prin lichidare partiala sau lichidarea totala a activului. Rolul lichidatorului este  acela de a stabili terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii, incasarea creantelor societatii, transformarea bunurilor societatii in bani, plata datoriilor societatii si impartirea activului net intre asociati. In urma inchiderii procedurii debitorul este descarcat de obligatiile de care era grevat la deschiderea procedurii.

Pentru mai multe detalii contactati AVOCATII NARTEA & PARTNERS prin email/telefon sau prin formularul de contact online.

Nartea - 2020