Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului este o procedura instituita in vederea acoperirii pasivului debitorului, in insolventa, prin reorganizarea comerciantului si a activitatii acestuia, prin lichidarea unor bunuri din averea lui pa la stingerea pasivului sau prin faliment.

Procedura reorganizarii judiciare si falimentului se aplica tuturor comerciantilor – societatilor comerciale, persoanelor fizice care actioneaza individual sau in asociatii familiale, organizatii cooperatiste – aflati in stare de insolventa, precum si societatilor agricole, ca si oricarei alte persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Reorganizarea se efectueaza in baza unui plan – de reorganizare a activitatii sau de lichidare a unor bunuri din patrimoniul debitorului – propus de participanti, publicat, votat de catre creditori si confirmat de catre judecatorul sindic. La elaborarea planului si in continutul acestuia se tine cont de faptul ca executarea planului nu poate depasi o perioada de 3 ani, care incepe sa curga de la data confirmarii planului, si de principiul egalitatii de tratament a creditorilor care fac parte din aceeasi categorie.  Se admit insa diferentieri intre categorii diferite de creante.

Nartea - 2020