Dreptul Muncii

Avem in vedere atat probleme cu care se confrunta anagajatorul cat si pe acelea ale angajatului, consiliind, asistand si reprezentand beneficiarul serviciilor noastre atat in etapa de redactare, negociere si reprezentare pentru negocierea raporturilor contractuale si, cu excelenta, in faza de solutionare a conflictelor dintre parti.

Avem in vedere toate clauzele cuprinse in contractele de munca, acte aditionale, regulamente de ordine interioara, contracte colective de munca, statute ori prevederi specifice legislatiei domeniului de activitate.

.

DreptulMuncii

Oferim suportul nostru inclusiv pentru:

  • Redactarea (elaborarea) contractelor colective, contractelor de munca cu actele aditionale, decizii, informari, documentatii in situatia reorganzarii activitatii, proceduri disciplinare, de concediere ori asupra altor situatii ale incetarii ori suspendarii activitatii, respectarea normelor de dreptul muncii, ale normelor de protectia muncii, plati compensatorii, relatii cu sindicatele
  • Reprezentarea si/sau asistarea in fata organelor statutui atat de control (Inspectoratul Teritorial de Munca, Directiilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala etc) cat si de cercetare penala in situatia neindeplinirii culpabile a obligatiilor prevazute de legislatia in domeniul dreptului muncii, inclusiv in situatia accidentelor de munca.
  • Reprezentarea si/sau asistarea in fata mediatorilor ori in diferite etape ale litigiilor pe dreptul muncii asigurand consilierea asupra manierei celei mai potrivite de solutionare a unui conflict de munca, individual sau colectiv.

De asemenea oferim servicii juridice in ceea ce priveste reorganizarea unei societati comerciale fiind calificati inclusiv in redactarea ROI-ului si ROF-ului in astfel de situatii.

Indiferent daca sunteti persoa fizica sau juridica va incunostintam ca, in masura in care contractele incheiate nu contravin prin clauzele lor cu legislatia in vigoare, obliga la executarea lor asa cum au fost incheiate.

Din acest motiv va sugeram sa ne contactati inclusiv cu ocazia incheierii unui contract individual de munca ori la stabilirea ori modificarea uneia dintre clauzele acestuia pentru a preintampi aparitia ulteriora a unui conflict ori materializarea unui litigiu pe dreptul muncii.

Nartea - 2020