Avocat-Sibiu-Delia-Ardes

Delia ENACHE, avocat, este colaboratoare in cadrul Cabinetului de Avocat Nartea Ştefan. Datorita experientei acumulate s-a specializat in drept civil, drept comercial, dreptul familiei, in domeniul recuperarilor de creante si al contractelor comerciale precum şi în domeniul dreptului fiscal şi financiar bancar, fiind la curent cu toate modificările de dată recentă precum şi cu reglementările aferente dreptului Uniunii Europene în ceea ce priveşte aceste tipuri de raporturi juridice.

Aceste ramuri de drept, însă nu numai, o recomandă ca fiind specializată în oferirea consultanţei juridice în domeniu precum si a reprezentării clientilor fie ei persoane fizice sau juridice. Conţinutul activităţii avocaţiale specializate în domeniile amintite, presupune o bu stăpânire a cunoştinţelor teoretice, practice şi jurisprudenţiale şi constă în redactarea, analizarea, interpretarea si negocierea oricaror documente incheiate intre două sau mai multe părţi contractante (fie prin intermediul contractelor standard, a grupului de contracte ori a contractului multilateral) pentru a evita cauzarea oricaror prejudicii şi pentru a eficientiza demersurile de recuperare a debitelor restante, de intrare în posesia bunurilor mobile ori imobile aflate în proprietatea clientului interesat ori de restabilire a situaţiei juridice anterioare creării dezechilibrului ce a condus la apariţia litigiului în faţa instanţei de judecată ori a celei de arbitraj.

Experienta:

  • Înfiinţare de societati comerciale (cu răspundere limitată, pe acţiuni, în comandită simplă, prin subscripţie publică, cu sau fără capital de stat,  joint ventures), cu diverse obiecte de activitate (transporturi internationale, producere de energie regenerabila, activitati specifice brokerilor de asigurari, plasare forţă de muncă, jocuri de noroc etc), fundaţii, asociaţii,  persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, efectuarea tuturor demersurilor necesare modificarii structurii societăţilor comerciale, radieri de societati comerciale.
  • Redactare contracte de natură civilă, potrivit particularităţilor fiecărei ramuri aferente dreptului privat, cu sau fără elemente de extraneitate, furnizand analize legale a clauzelor contractuale in functie de intereselor părţii semnatare reprezentate; îmbinarea prevederilor legale în vigoare aferente mai multor tipuri de contracte în vederea obţinerii unui contract perfect adaptabil cerinţelor şi scopului mediat şi imediat al clientului, fie el contract numit ori nenumit, obţinut prin apelarea la diferite norme juridice reglementând situaţii distincte .
  • Analiza legală de specialitate a documentelor cu privire la dreptul de proprietate asupra unor imobile din zo Transilvaniei, obtinerea de autorizatii de construire cu toate avizele necesare (variind în funcţie de imobilul ce se doreşte a fi edificat şi de amplasamentul acestuia), certificate de urbanism, sintetizarea cadrului legal si redactarea unui raport  complet cu privire la legislaţia în vigoare şi aplicabilă speţei, in vederea construirii si racordarii la reteaua electrica a unui parc fotovoltaic;
  • Reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti din România precum şi în faţa Curţilor de Arbitraj, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energetic  sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale .
  • Participarea la negocieri colective în vederea încheieri contractelor colective de muncă şi în vederea stabilirii relaţiilor între sindicate, patronate şi confederaţiile la care acestea sunt afiliate; participarea la cercetări disciplinare şi proceduri aferente constării accidentelor colective ori individuale de muncă; bună cunoscătoare a reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte dreptul securităţii sociale, îndeosebi a vastităţii de norme juridice privitoare la concediile maternale ori paternale precum şi a celor medicale de diferite tipuri şi durate.
  • Experienţă în domeniul procedurii de urmat în faţa Casei Naţionale/Judeţene de Asigurări de Sănătate şi în faţa Agenţiei Naţionale de Administrate Fiscală şi a formularelor/declaraţiilor utilizate în vederea finalizării cererii introduse de către contribuabilul lezat în drepturile şi interesele sale legitime.

Educatie:

  • LLM, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Drept
  • Membru al Baroului Sibiu

Limbi straine:

  • Engleza
Nartea - 2020