Mihaela Constantin, avocat definitiv în Baroul Sibiu, aduce un plus de valoare serviciilor juridice oferite de către noi, desăvârșind cercul de specialități ale colaboratorilor noștri, în vederea găsirii unei game cât mai largi de soluții pentru probleme clienților.

Membă a baroului din anul 2011 și a Comitetului biroului de Asistență Judiciară din Oficiu a Baroului Sibiu, Mihaela Constantin este recunoscută pentru următoarele specializări:

Drept penal și procesual penal: redactare plângeri penale, plângeri prealabile, constituiri de parte civilă, contestații privind luarea măsurilor preventive, cereri privind înlocuirea acestora ori a modificărilor obligațiilor și măsurilor impuse.

Dreptul familiei: redactare actiuni de divort, actiuni de stabilire domiciliu minor, actiuni privind stabilirea ori modificarea pensiei de intretinere, actiuni privind acordarea exclusivă a dreptului de exercita autoritatea părintească, acțiuni privind procedura națională și internțională a adopției, acțiuni privind stabilirea filiației.

Bună cunoscătoare a derulării relațiilor cu organismele și autoritățile cu atribuții conexe ori adiacente soluționării litigiilor ivite între părți cu interese contrare, Mihaela Constantin se recomandă prin deținerea unui bagaj impresionant de cunoștințe practice în ceea ce privește:

Redactare de notificări, memorii, adrese și petiții

  • Dreptul muncii și al asigurărilor sociale: redactare de acțiuni privind contestarea decizilor de concediere, redactare de acțiuni în răspundere patrimonială ori disciplinară privind angajatul încadrat în muncă, redactare de contracte colective de muncă, atât din perspectiva intereselor angajatorului cât și al angajaților, prin intermediul sindicatului ori al reprezentantului salariaților, consultanță privind procedura soluționării conflictelor colective de muncă potrivit Legii nr. 62/2011 a dialogului social, consultanță privind maniera de redactare a convențiilor de formare profesională continuă ori a cursurilor de securitate și sănătate în muncă în funcție de specificul obiectului de activitate al angajatorului , consultanță în ceea ce privește procedura de urmat în fața Inspectoratului teritorial al muncii referitor la accidentele de muncă, bolile profesionale, etc.
  • Menținerea relațiilor cu instituțiile publice de interes local și național
  • Bună cunoscătoare a derulării relațiilor cu organismele și autoritățile cu atribuții conexe ori adiacente soluționării litigiilor ivite între părți cu interese contrare, Mihaela Constantin se recomandă prin deținerea unui bagaj impresionant de cunoștințe practice în ceea ce privește:
  • Autorizarea de coduri CAEN la O.N.R.C
  • Derularea procedurii în fața Autorității Naționale Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție( procedură ce îi este familiară încă din etapa anterioară desființării Oficiul Român de Adopții )
  • Actele normative și alte acte cu caracter individual emise de către Autoritatea de Supraveghere financiară în vederea respectării cu strictețe a drepturilor asiguratului.
  • Relațiile și etapele ce necesită a fi respectate în fața Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, aflată în subordinea Guvernului.
  • Procedura de sesizare și cercetare ulterioară a sesizării de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aflat în subordinea Guvernului.

 

Studii:

  • Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu – Specializare-Drept – 2006-2010
  • Facultatea de drept Simion Bărnuțiu, Masterat: Instituții de drept privat român 2011-2012
Nartea - 2020