EXPERTIZA PROFESIONALA GDPR & DPO

Echipa noastra de specialisti in domeniul juridic, tehnic si adminstrativ se confrunta cu cerintele GDPR inca din 2016 si stie cum trebuie acestea sa fie aplicate in organizatii.

SOLUTII PERSONALIZATE

Solutiile propuse de echipa NP sunt specifice organizatiei dumneavoastra si sunt si pot fi optimizate pentru profilul dvs de risc.

FLEXIBILITATE

Oferim solutii corespunzatoare nevoilor dvs., in functie de locatie, industrie sau complexitate a proiectului atat din punct de vedere juridic cat si tehnic prin intermediul unor specialisti internationali.

SUPORT JURIDIC SI TEHNIC

Pe toata perioada implementarii, vom desemna un account manager si/ sau un DPO pentru organizatia dumneavoastra, care sa raspunda tuturor cerintelor sau nelamuririlor si sa va asigure protectia necesara fata de riscurile la care va puteti expune sau sunteti deja expusi ca urmare a obligatiilor legislative general aplicabile societatilor incepand cu 25 Mai 2018 la nivel European si care nu necesita termeni sau masuri de implementare fiind direct aplicabile tuturor persoanelor juridice din Romania si Europa indiferent de dimensiune sau profil de activitate.

GDPR – CELE MAI IMPORTANTE PREVEDERI

Începând cu data de 25 mai 2018 în România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene, se va aplica în mod DIRECT REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care va abroga Directiva 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

GDPR (Regulamentul General privind  Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016) reprezintă o adevărată reformă în domeniul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicându-se tuturor companiilor care au sediul într-o țară membră UE sau care prelucrează date ale persoanelor aflate în UE și care, prin activitatea pe care o desfășoară, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal la care face referire Regulamentul nr. 679/2016 sunt: nume și prenume, adresă, CNP, serie și număr C.i., număr de telefon, adresă IP, date medicale, precum și orice alte informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, inclusiv cele furnizate în cadrul rețelelor de socializare sau motoarelor de căutare pe internet.

În scopul stopării abuzurilor în prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, sunt instituite reguli stricte în ceea ce privește consimțământul pentru prelucrarea datelor:  trebuie să fie expres și clar, iar retragerea acestuia trebuie să poată avea loc la fel de simplu precum a fost dat, iar mai mult decât atât,  nu este admisă condiționarea consimțământului (de exemplu condiționarea prestării unui serviciu de acordul de prelucrare a datelor pentru marketing direct). De asemenea, persoanele vizate au dreptul de acces la datele lor și pot solicita o copie a acestora, dar și rectificarea, restricționarea accesului sau ștergerea datelor persoanale, fără întârziere nejustificate din partea operatorului.

Numirea unui responsabil cu protecția datelor personale (data protection officer). Deși nu este obligatorie în toate cazurile, pentru a fi siguri că nu nesocotiți noile reguli impuse de GDPR, numirea unui responsabil cu protecția datelor ar trebui să fie principala modificare făcută de compania dumneavoastră.

Sancțiunea amenzii diferă în funcție de severitatea încălcării regulamentului, ținându-se cont de străduința companiei în respectarea dispozițiilor obligatorii. Amenzile pot fi de până  la 10 milioane de euro sau până la 2% din cifra mondială totală anuală corespunzătoare anului financiar anterior, pentru încălcări privind obligațiile operatorului și împuternicitului, respectiv de până la 20 milioane de euro sau până la 4%din cifra de afaceri anuală globală a corespunzătoare anului anterior, pentru încălcarea principiilor de bază privind prelucrarea datelor, inclusiv consimțământul și  încălcarea drepturilor persoanelor vizate.

Invocarea necunoașterii dispozițiilor legale nu înlătură răspunderea dumneavoastră și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Dacă doriți să vă asigurați că îndepliniți condițiile GDPR, membrii echipei noastre pot acorda asistență și servicii avizate în calitate de responsabil de date cu caracter personal. Putem studia aspectele privitoare la protecția datelor care pot apărea în cadrul activităților de zi cu zi, iar protecția datelor va fi adaptată la activitatea și la industriile specifice în care activează societatea.

Încă de la intrarea în vigoare  a acestui regulament am încercat să ne perfecționăm în ceea ce privește regulile noi pe care le instituie, reguli pe care le-am expus anterior, iar în prezent suntem pregătiți să folosim cunoștințele și experiența noastră în domeniul protecției datelor cu scopul precis de a vă ajuta în preîntâmpinarea încălcării dispozițiilor obligatorii ale GDPR.

Mai mult decât atât, în afară de faptul că am studiat atent noile dispoziții, prin prisma profesiei noastre, deținem o vastă experiență în domeniul protecției datelor, astfel încât să puteți beneficia de păreri avizate în acest domeniu.

 

Vă stăm la dispoziție prin următoarele mijloace:

Nartea - 2020