După cum știm, anul 2020 a fost un an de cumpănă pentru ONG-uri. Calvarul birocratic a început în anul 2019, când a fost votată o lege, care avea drept scop combatarea spălării banilor prin intermediul acestor entități. Însă, după cum ne-am fi așteptat, directiva europeană de la care s-a născut legea noastră fost transpusă greșit, astfel s-a inclus obligativitatea declarării anuale a beneficiarilor reali pentru toate companiile, firmele, asociațiile și fundațiile din România.

Chiar dacă beneficiarii reali, identificați ca acționari, patroni ai firmelor sau membri ai asociațiilor și fundațiilor, sunt deja declarați și datele lor există în registrele diverselor instituții ale statului (de la Ministerul Justiției la ANAF etc), noua lege adaugă o obligație birocratică  în sarcina firmelor și ONG-urilor, de a mai declara din nou, în aceleași nume și de a depune la același Minister al Justiției aceleași acte, autentificate în prealabil la notar.

La data de 5 decembrie 2020 a intrat în vigoare legea 276/2020 prin care s-a modificat legea amintită mai sus. Prin intermediul legii 276/2020 s-au modificat anumite aspecte legate de înființare și funcționare a ONG-urilor, inclusiv aspectele legate de declararea beneficiarlor reali.

Referitor la înființare, s-au realizat următorele modificări:

 • S-a eliminat obligația de a include ”asociație”, respective ”fundație” în denumirea ONG-urilor;
 • Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale  vor avea și o secțiune distinctă în Registrul ONG;
 • Actul constituitv se va contopi cu statutul, iar pentru înființare va necesar doar statutul, pentru a se simplifica procesul;
 • Statutul asociației și al fundației se încheie sub semnătură privată, pentru a fi scutit de plata la notar și de diferite întâlniri a tuturor asociaților în fața notarului;
 • S-a eliminat obligația de a dovedi patrimonial de constituire a asociației (exceptând situația în care se regăsesc imobile în acel patrimoniu), doarece suma de 200 de lei este modică și nu necesită dovedire;
 • Diminuarea valorii minime a patrimoniului inițial al fundației, la echivalentul a 10 salarii minime, față de cel puțin 100 de ori salariul minim brut, cum prevedea textul anterior al Ordonanței 26/2000; aceste sume sunt exprimate în lei;
 • Se vor rezuma documentele care se anexează cererii de înscriere a unei asociații/ fundații doar la cele prevăzute de lege;
 • Nu va mai fi obligatori avizul asociației de proprietari şi acordul vecinilor de proximitate, în situația în care asociația/ fundația nu desfășoară activități la sediul acesteia;
 • Consiliul director va putea avea în componența sa persoane din afara asociației, în proporție până la o treime din totalul membrilor săi;
 • Diminuarea numărului minim de membri ai filialei unei asociații, la 2 membri.

 

Referitor la funcționare, modificările sunt următoarele:

 • Asociațiile și fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice sunr excluse de la obligația de a declara datele de identificare ale beneficiarului real, când singurii beneficiari reali sunt cei din statut.
 • Dacă asociația/fundația dumneavoastră trebuie să raporteze datele de identificare ale beneficiarului real,vi se va eliminarea obligația de a raporta aceste informații anual, dacă nu există date noi de declarat.
 • Aveți posibilitatea de a transmite declarațiile privind beneficiarul real sub formă de înscris sub semnătură private, pentru a vă scuti drumuri și taxe la notar.
 • Aveți posibilitatea organizării adunării generale (a asociației) și a consiliului director (al asociației/fundației) prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

 

Acestea sunt ideiile principale, pentru mai multe informații echipa noastră va stă la dispoziție, nu ezitați să ne contactați.

Nartea - 2020