Onorariile Cabinetului de Avocatura NARTEA & PARTNERS sunt stabilite in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastra. Un caz special il reprezinta abonamentele pentru companii.

Abonamente pentru companii. Orice firma are nevoie de un sprijin legal competent, organizat de regula prin intermediul departamentului juridic. Cabinetul nostru garanteaza o structura puternica, legala si apara interesele societatii dumneavoastra aparute in eventualitatea unor litigii comerciale, de munca, fiscale, administrative, contractuale, etc.

Negocierile, de obicei, sporesc sansele ca problemele sa se rezolve fara o actiune in justitie, de multe ori partile ajungand, cu ajutorul avocatului, la o solutie favorabila pentru toate partile implicate.

Serviciul de tip abonament este preferabil, intrucat asigura o continuitate a legaturii cu avocatul si o reducere a onorariilor negociate pentru asistarea in fata instantelor si autoritatilor competente.

Alte tipuri de onorarii pot fi:

  • onorarii orare – sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
  • onorarii fixe – constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
  • onorarii de succes – in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

 

Stabilirea onorariilor depinde de urmatoarele elemente:

  • timpul si volumul de munca necesar pentru executarea mandatului primit
  • natura si complexitatea cazului
  • importanta intereselor in cauza
  • conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
  • constrangerile de timp in care suntem obligati de imprejurarile cauzei sa actionam pentru a asigura servicii legale performante.
Nartea - 2020