Ce este ordonanța de plată?

 

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, s-a reglementat cu titlu de noutăte o nouă procedură specială, respectiv ordonanța de plată (art. 1013 – 1024). Meritul acestei proceduri constă în rapiditatea cu care creditorii pot obține un titlu executoriu.

Cu titlu exemplificativ, în cazul în care ați încheiat un contract de prestari servicii, iar debitorul nu a plătit la scadenta factura emisa, deși v-ați executat întocmai obligatiile contractuale, atunci puteți pentru introducerea unei ordonante de plata la instanța competenta.

Cu toate acestea, trebuie precizat că aceasta nu este singurul instrument prin care creditorii pot obtțne un titlu executoriu împotriva debitorului, ci pot uza de procedura de drept comun, prin introducerea unei acțiuni în pretenții.

 

Care sunt principalele diferențe dintre cele două proceduri?

 

Prima diferență notabilă constă în faptul că pentru a introduce o cerere de ordonanță de plată trebuie în prealabil să îndepliniți o conditie de admisibilitate, după cum urmează:

Comunicarea unei somații de plată către debitor (art. 1015 Cod proc. Civ. )

– mentionăm că aceasta se poate face în doua modalități distincte:

  1. a) prin intermediul executorului judecătoresc;
  2. b) prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

 

Cea de-a doua diferență constă în taxa de timbru care trebuie achitată, dacă în ceea ce privește ordonanța de plată taxa de timbru este una fixă, în cuantum de 200 de lei, dacă optati pentru procedura de drept comun cererea se va taxa la valoare ( de exemplu, dacă debitul datorat se situează între 5.001 lei si 25.000 lei, taxa de timbru va fi în cuantum de 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei)

 

O alta diferență constă în probele de care puteți uza în instanța pentru a vă dovedi pretentia. În cazul ordonantei de plată, sunt adminisibile doar proba cu înscrisuri și marturisirea judiciară, spre deosebire de cealaltă procedură unde va puteți dovedi cererea și prin proba testimonială, expertiza sau interogatoriu.

Așadar, în cazul în care debitorul nu procedeaza la stingerea datoriei într-un termen de cel mult 3 ani de la data scadenței, puteți alege între cele două proceduri pentru a vă recupera sumele de bani.

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

 

Nartea - 2020