Deși în trecut era un subiect tabu, în ziua de astăzi tot mai multe cupluri ajung să divorțeze din diverse motive. Divorțul este calea juridică de desfacere a unei căsătorii, fie pe cale administrativă, fie pe cale judecătorească.
Conform Codului Civil, divorțul poate avea loc:
1. Prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;
2. Atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă:
3. La cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt ce a durat cel puțin 2 ani;
4. La cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Un aspect de interes cu privire la această temă este reprezentat de partajul părților sociale ca efect al încetării căsătoriei. Esențial pentru a vedea dacă părțile sociale ale unuia dintre soți sunt, sau nu cuprinse la masa partajabilă este data aportului adus de unul dintre aceștia.

Astfel, în situația în care aportul adus s-a realizat înainte de căsătorie este dificil de obținut de către celălalt soț un drept asupra acelor părți sociale, în cazul partajului.

Mergând mai departe, în situația în care în cadrul unui SRL, ambii soți apar ca și asociați, în funcție de aportul fiecăruia, aceștia vor dobândi părți sociale în cadrul societății. Așadar în cazul unui eventual partaj fiecare dintre soți va dobândi în patrimoniul lor părțile sociale care li se cuvin.

Ceea ce ridică probleme este situația în care în timpul căsătoriei doar unul dintre soți devine asociat și dobândește părți sociale în cadrul unei societăți.
Cele mai dese întrebări se pun de către celălalt soț care dorește să știe dacă la masa partajabilă intră și acele părți sociale. Astfel, potrivit art. 339 Cod Civil: „Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune dobândite în devălmășie ale soților”, cu excepția bunurilor proprii prevăzute de art. 440 ce reglementează natura juridică a bunurilor proprii.
În cazul în care, sumele de bani vărsate în contul de capital social erau bunuri proprii ale unuia dintre soți, atunci și părțile sociale vor avea natura juridică de bunuri proprii. Cu titlu de exemplu de bun propriu este aportul cu o sumă de bani obținută cu titlu de despăgubiri pentru orice prejudiciu material sau moral.
Prezumția legală relativă instituită de articolul 339 din Codul Civil este aceea că bunul aportat este un bun comun, motiv pentru care în cazul în care doar unul dintre soți este asociat, părțile sociale vor fi bunuri comune.
Mai mult decât atât, potrivit art. 349 din Codul Civil: ”Calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute.”
În acest din urmă caz părțile sociale vor intra la masa partajabilă, cotele ce le revin soțiilor urmând a fi stabilite prin înțelegerea acestora, iar în lipsa unei astfel de înțelegeri se va apela la instanța judecătorească.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Nartea - 2020