Accidente rutiere cu vinovat asigurat

  • Accident auto soldat cu vatamarea victimei 

In acest caz se va intocmi un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa in urma depunerii plangerii  prealabile. Având în vedere modificările aduse legislaţiei penale începând cu 1 februarie 2014, respectiv codului penal şi codului de procedură penală , vom detalia paşii ce trebuie urmaţi în virtutea noilor reglementări.  Plangerea prealabilă trebuie introdusă in termen de 3 luni din ziua în care persoa vătămată a aflat despre săvârşirea faptei. Desigur, acest termen de 3 luni va curge diferit în cazul în care persoa vătămată este un minor, un incapabil ori făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor vătămate . De asemenea, important de ştiut, plângerea prealabilă greşit îndreptată se va trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.

Fapta conducătorului auto poate fi încadrată drept vătămăre din culpă dacă sunt întrunite anumite condiţii după cum urmează:

  • Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată la cel mult 90 zile de îngrijiri medicale, va constitui infracţiune doar dacă făptuitorul s-a aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive ori se afla în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune.
  • Dacă însă fapta conducătorului auto a avut ca urmare o infirmitate, leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii victimei, ce au necesitat pentru vindecare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, un prejudiciu estetic grav şi permanent, ori punerea în primejdie a vieţii persoanei, aceasta va întruni elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare din culpă, fără a fi necesare alte condiţii suplimentare .

Chiar dacă, fapta conducătorului auto se va încadra în u din formele agravate ale infracţiunii, spre exemplu urmările s-au produs faţă de două sau mai multe persoane, fapta va putea fi pedepsită doar dacă este îndeplinită condiţia depunerii plângerii prealabile.

In conformitate cu prevederile legale, intre părţi nu mai poate interveni împăcarea, conform vechiului cod penal, însă operează retragerea plângerii prealabile, care poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive . Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală doar a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă .

 

In aceste situatii pentru dosarul de dauna, se vor avea in vedere:

– cheltuielile ocazionate de producerea accidentului (transport, tratament, spitalizare, recuperare, proteze, etc conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative);

– veniturile pe care persoa nu le mai poate obtine pe perioada spitalizarii si a concediului medical sau pe care un le va mai putea avea niciodata datorita scaderii capacitatii de munca sau chiar a disparitiei in totalitate a acesteia;

– cheltuielile referitoare la ingrijirea mediacala sau de alta natura pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificatul medical se recomanda acest lucru;

– daunele morale.

  • Pentru situatiile in care in urma  accidentelor auto s-au inregistrat decese, la dosarul de dau se vor avea in vedere:

– cheltuielile cu transportul persoanei decedate, cheltuielile de inmormantare, inclusiv cele pentru piatra funerara, cheltuielile pentru indeplinirea ritualurilor religioase;

–  daunele morale solicitate de catre membri familiei: sot/sotie, copii, parinti, frati, bunici;

In cazul in care sunteti victima unui accident, iar autovehiculul vinovat este inmatriculat intr-unul din statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare sau care actioneaza in conformitate cu acesta, polita care va acoperi daunele dumneavoastra este polita de raspundere civila auto (R.C.A.) emisa in tara de origine, pentru autovehiculul respectiv.

In cazul in care autovehiculul vinovat este inmatriculat intr-un stat ce face parte din sistemul Carte Verde, dar nu este membru al Acordului Multilateral de Garantare (Albania, Bosnia si Herzegovina, Belarus, Israel, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucrai si Rusia), polita care va acoperi daunele dumneavoastra este polita Carte Verde.

Astfel, despagubirile se acorda in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, fiind luat in considerare cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia romaneasca si cel prevazut in contractul de asigurare”.

Procedura obtinerii documentelor necesare de la locul faptei si felul acestora:

  • un document in care sa se consemneze circumstantele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurari si despre soferi. Acest document poate fi un Proces-verbal incheiat de organele de politie sau o Constatare Amiabila de accident incheiata de cei doi soferi implicati;
  • o copie dupa documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din strainatate. Daca copia respectiva este certificata pentru conformitate cu originalul de catre organul de politie, este cu atat mai bine. In cazul in care soferul autovehicului inmatriculat in oricare dintre statele Spatiului Economic European sa nu poata prezenta un document de asigurare tip Carte Verde, este indicat ca numarul de inmatriculare, marca si tipul autevehiculului sa fie mentioante corect in Constatarea Amiabila sau in Procesul verbal incheiat de organul de politie.

Accidente rutiere cu vinovat neasigurat

Daca sunteti victima unui accident, iar vehiculul vinovat nu este asigurat RCA, ori este necunoscut, sunteti indreptatit sa primiti despagubiri, in acelasi mod in care le-ati fi primit daca autovehiculul era asigurat.

Pentru astfel de situatii, asiguratorii care incheie pe teritoriul Romaniei asigurarea de raspundere civila auto (RCA) contribuie la finantarea Fondului de Protectie a Victimelor Strazii.

  • Daca autovehiculul neasigurat este inregistrat in orice stat mai putin cele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare, atunci pagubitul va apela la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (F.P.V.S.)
  • Daca autovehiculul neasigurat este inregistrat intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare, atunci pagubitul va apela la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.) si va urma recomandarile pe care le va primi de la aceasta institutie.
Nartea - 2020