Due Diligence

Pentru fiecare proiect imobiliar ce se doreste a fi achizitionat / exploatat, intocmim rapoarte due-diligence in baza carora analizam posibilele dificultati in achizitionarea / exploatarea respectivului imobil (exploatarea/adminstrarea bunurilor imobile, obtinerea aprobarilor, certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, titluri de proprietate, aspecte de reglementare si contractuale, retrocedari imobiliare, fond funciar, exproprieri, schimburi de terenuri, litigii specifice etc).

Achizitia de imobile presupune o verificare prealabila riguroasa a situatiei juridice a imobilului care urmeaza a fi achizitionat. Asiguram, la cererea clientului, o investigare detaliata si completa a regimului juridic al imobilului, astfel incat acesta sa poata evalua riscurile achizitiei. Consiliem clientul din punct de vedere juridic in cursul negocierilor si redactam sau verificam clauzele contractului de achizitie.

Societatea noastra asigura o consiliere completa in cazul proiectelor de constructii cu scopul de a securiza pozitia contractuala a clientului nostru in raporturile cu ceilalti participanti la proiect. Activitatea noastra se poate desfasura in orice etapa de implementare a proiectului, incepand cu faza de proiectare, de contractate, de executie, precum si la receptia si punerea in functiune.

AVOCATII NARTEA & PARTNERS va pun la dispozitie serviciile unei echipe cu experienta, specializate in drept imobiliar, due diligence imobiliar si litigii imobiliare.

Pentru mai multe detalii contactati avocatii Nartea & Partners pe telefon/email sau prin formularul online.

Nartea - 2020