• oferim consultanta, asistenta si reprezentare in probleme asociate drepturilor de autor: opere literare, artistice, stiintifice si de creatie intelectuala si incasarea drepturilor din remuneratia compensatorie pentru copia privata;
  • oferim servicii legate de cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (inclusiv incheierea contractelor), privitor la drepturile conexe dreptului de autor, la apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe, sistemul de copyright si proprietatea industriala, incalcarea drepturilor de autor si recupearea prejudiciului;
  • asistenta si reprezentare in relatiile cu oficiul roman pentru drepturile de autor (ORDA) sau cu alte organisme  de gestiune colectiva constituite inclusiv in atacarea deciziilor, prceselor verbale ori cu a altor masuri.
Nartea - 2020