Răulea Nicoleta

Răulea Nicoleta

[email protected]

+40 721 155 757

Nicoleta Răulea, avocat în cadrul Baroului Sibiu deține cunoștințe juridice aprofundate prin prisma experienței acumulate în anii de pregătire, dar și în cei de practicare a acestei meserii. Având abilitatea de a gândi critic și analitic a avut success în rezolvarea cazurilor în care s-a implicat activ pe parcursul carierei. Fiind pasionată de acest domeniu are capacitatea de a comunica eficient atât în reprezentările juridice cât și în consultanța. 

Onestitatea și integritatea se îmbină perfect cu empatia de care dă dovadă doamna avocat Nicoleta Răulea în rezolvarea cazurilor juridice în care se implică, fiind specializatǎ ȋn litigii din arii de drept diverisificate, în special dreptul familiei, dreptul contractelor, dreptul muncii.

Totodatǎ, specializarea ei și calitǎțile deosebite se reflectǎ și ȋn consultanţa juridicǎ de calitate pe care o oferǎ în materie de drept comercial, drept civil, drepturile omului și dreptul muncii.

Nicoleta Răulea este un avocat care petrece timp pentru a înțelege nevoile clientului său și pentru a dezvolta o relație de încredere cu acesta, oferind servicii personalizate care se potrivesc nevoilor individuale. Aceasta comunică în mod clar și concis cu clienții săi și îi informează cu privire la progresul cazurilor.

Este absolventă a Făcultății de Drept din cadrul Universității ” Lucian Blaga” din Sibiu, finalizând cu success cursurile de masterat, specializarea ”Instituții de drept privat roman” organizate în cadrul aceleiași universități, aprofundând toate informațiile atât de necesare practicării cu profesionalism a profesiei de avocat. 

Latura umană se reflectă în decizia de a accepta propunerea Universității Lucian Blaga din Sibiu de a fi reprezentanta studenților și de a-i ajuta în demersurile juridice în ultimii 2 ani. 

Experiență:

  • consultanță și redactare de acțiuni specifice domeniului dreptului muncii și dreptului contencios administrativ;
  • redactare şi negociere de contracte, acte adiţionale, notificări etc.;
  • întocmirea actelor necesare pentru înființarea de asociații și fundații și înscrierea acestora în registrul asociaților și fundațiilor;
  • asistență juridică în procedura dizolvării și lichidării societăților comerciale precum și în acțiunile de divorț ;
  •  consultanță în caz de conflict între regulile comunitare sau europene și cele naționale etc.

Studii: 

2018- 2019 – Studii universitare de masterat în cadrul Univerității “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, specializarea Instituții de drept privat român 

2014-2018 – Studii universitatre de licență în cadrul Univerității “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 

Parcurs profesional:

2020 Absolvirea examenului Institutului Național pentru pregătirea și Perfecționarea Avocaților și dobândirea calității de Avocat definitiv. 

2018 Promovarea examenului de intrare in profesia de avocat și obținerea titlului de avocat stagiar. 

Nartea - 2020