Răulea Nicoleta, avocat ȋn cadrul Baroului Sibiu, este colaboratoare a Nartea&Partners, specializatǎ ȋn litigii din arii de drept diverisificate, în special dreptul familiei, dreptul contractelor, contencios administrativ.

Totodatǎ, specializarea ei și calitǎțile deosebite se reflectǎ și ȋn consultanţa juridicǎ de calitate pe care o oferǎ în materie de drept comercial, drept civil, drepturile omului și dreptul muncii.

Este absolventă a Făcultății de Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, finalizând cu success cursurile de masterat, specializarea ”Instituții de drept privat roman” organizate în cadrul aceleiași universități, aprofundând toate informațiile atât de necesare practicării cu professionalism a profesiei de avocat.

Experiență:

  • consultanță și redactare de acțiuni specifice domeniului dreptului muncii și dreptului contencios administrativ;
  • redactare şi negociere de contracte, acte adiţionale, notificări etc.;
  • întocmirea actelor necesare pentru înființarea de asociații și fundații și înscrierea acestora în registrul asociaților și fundațiilor;
  • asistență juridică în procedura dizolvării și lichidării societăților comerciale precum și în acțiunile de divorț ;
  • consultanță în caz de conflict între regulile comunitare sau europene și cele naționale etc.

Studii:

  • 2014-2018 – Facultatea de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
  • 2018- 2019 – Masterat Instituții de drept privat român în cadrul Facultății de Drept- U.L.B.S

Limbi străine:

  • limba engleză
  • limba franceză
Nartea - 2020