C.C.R constată că soluția legislativă din art.145, Cod de procedură penală, care nu permite contestarea legalității măsurii supravegherii tehnice de către persoana care nu are calitatea de inculpat, este neconstituțională.

În data de 6 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.145 din Codul de procedură penală, care au următorul conținut: “(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere […]

Nartea - 2020