Entitățile supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului trebuie să depună o nouă declarație.

La data de 8 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr.129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care odată cu intrarea în vigoare, instituie în sarcina persoanelor juridice obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice.              Ce înseamnă beneficiar real?  Noțiunea ”beneficiarul […]

De ce este bine să constitui sau să aderi la un Sindicat?

Pentru a exista stabilitate și productivitate în relația dintre angajați-angajatori este necesar ca toate negocierile să se desfășoare într-un cadru legal care să permită desfășurarea consultărilor și un dialog permanent între partenerii sociali. Prin parteneri sociali se înțeleg sindicatele sau organizațiile sindicale, angajatorii sau organizațiile patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în […]

Cum pot prelucra Asociațiile de proprietari, în mod legal, datele cu caracter personal ale proprietarilor/locatarilor?

Trebuie să știți că Asociațiile de proprietari dețin calitatea de Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, reamintim că termenul de Operator desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; […]

Modificare importantă adusă Legii societăților

În data de 5 august a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 prin care s-a modificat conținutul articolului 6 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990. Modificarea are un impact major asupra persoanelor care doresc să aibă calitatea de fondator a unei societăți constituite conform legii române. Astfel, potrivit noii reglementării: ”Nu pot fi fondatori […]

Care sunt măsurile de protecție atunci când ești expropriat?

Procedura de expropriere este reglementată de Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Conform Constituției României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu […]

GDPR – Ce trebuie să știi despre legalitatea sistemelor de supraveghere video

Deși Regulamentul de Protecție al Datelor Personale (GDPR) este în vigoare de mai bine de un an, amenzile aplicate pentru încălcarea acestuia au început timid, dar sigur, să se materializeze. Din mai 2018 și până în prezent, în România au fost aplicate 4 amenzi contravenționale pentru  cei care nesocotesc prevederile Regulamentului. Vă reamintim că importanța […]

Ai edificat un imobil fără a avea autorizație de construire?

LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevede în mod expres faptul că: ”Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezetei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil- teren și/sau construcții identificat prin număr cadastral, în cazul în […]

POT FI PERSOANELE FIZICE AMENDATE DE ANSPDCP?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ce se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal a început să aplice primele amenzii societăților care nu s-au raliat prevederilor cuprinse în Regulamentul General privind Protecția Datelor. Panica instaurată odată cu aplicarea amenzilor, a determinat persoanele fizice să-și pună întrebarea dăcă amenzile și măsurile […]