Cum pot prelucra Asociațiile de proprietari, în mod legal, datele cu caracter personal ale proprietarilor/locatarilor?

Trebuie să știți că Asociațiile de proprietari dețin calitatea de Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, reamintim că termenul de Operator desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; […]

Modificare importantă adusă Legii societăților

În data de 5 august a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 prin care s-a modificat conținutul articolului 6 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990. Modificarea are un impact major asupra persoanelor care doresc să aibă calitatea de fondator a unei societăți constituite conform legii române. Astfel, potrivit noii reglementării: ”Nu pot fi fondatori […]

Care sunt măsurile de protecție atunci când ești expropriat?

Procedura de expropriere este reglementată de Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Conform Constituției României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu […]

GDPR – Ce trebuie să știi despre legalitatea sistemelor de supraveghere video

Deși Regulamentul de Protecție al Datelor Personale (GDPR) este în vigoare de mai bine de un an, amenzile aplicate pentru încălcarea acestuia au început timid, dar sigur, să se materializeze. Din mai 2018 și până în prezent, în România au fost aplicate 4 amenzi contravenționale pentru  cei care nesocotesc prevederile Regulamentului. Vă reamintim că importanța […]

Ai edificat un imobil fără a avea autorizație de construire?

LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevede în mod expres faptul că: ”Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezetei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil- teren și/sau construcții identificat prin număr cadastral, în cazul în […]

POT FI PERSOANELE FIZICE AMENDATE DE ANSPDCP?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ce se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal a început să aplice primele amenzii societăților care nu s-au raliat prevederilor cuprinse în Regulamentul General privind Protecția Datelor. Panica instaurată odată cu aplicarea amenzilor, a determinat persoanele fizice să-și pună întrebarea dăcă amenzile și măsurile […]

Legea nr. 129/2019- Secretul profesional, în pericol?

În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre care și legea nr. 31/1990. Noul cadru normativ are un impact semnificativ asupra exercițiului profesiilor liberale, mai […]

CUM RECUPERĂM SUMELE DE BANI DATORATE DE UN COMERCIANT DINTR-UN STAT MEMBRU U.E.?

Ce este somația europeană de plată? Dezvoltarea tot mai alertă a relațiilor comerciale ce exced granițele unui stat membru al U.E a condus la necesitatea instituirii unui instrument eficient de recuperare a creanțelor născute din raporturi contractuale cu comercianții, si anume, somația europeană de plată. Somația europeană de plată este o procedură urgentă și sumară, […]