Neue Verpflichtungen für die Unternehmen – Gesetz über den Schutz von Whistleblowern

    Das Gesetz 361/2022 über den Schutz von Hinweisgebern im öffentlichen Interesse führt neue Verpflichtungen für Unternehmen ein und setzt die am 23. Oktober 2019 erlassene Richtlinie 2019/1937 EU Whistleblowing um.   Wer sind Whistleblower? Die Aufgabe von Hinweisgebern besteht darin, Informationen über Verstöße gegen das EU-Recht innerhalb einer Unternehmen/Behörde offenzulegen und zu melden. […]

Noi obligații pentru societăți – Legea privind protecția avertizorilor în interes public

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public introduce noi obligații pentru societăți, aceasta transpune Directiva 2019/1937 UE emisă la data de 23 octombrie 2019. Cine sunt avertizorii de integritate? Rolul avertizorilor de integritate este acela de a dezvălui și a comunica faptele de încălcare a legislației europene realizate în cadrul unei organizații, iar […]

Despre aplicația – Amiabila –

Pe 15 octombrie 2022, Biroul Asigurărilor Auto a lansat aplicația ”Amiabila”, aplicație care le permite șoferilor completarea online a formularului de constatare amiabilă. Aceasta este o soluție alternativă celei clasice, completarea formularului în format fizic rămânând în continuare valabilă. Avantajele aplicației sunt, printre altele, faptul că este conectată la toți asigurătorii RCA, ușurința cu care […]

NOUTĂȚI PRIVIND IMPOZITUL MICRO

OG 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal a fost aprobată de Legea 370/2022, care i-a adus două modificări semnificative. Legea 370/2022 a intrat în vigoare la data de 23.12.2022 și a venit cu ajustări importante cu privire la regimul de impozitare micro sau la regimul de impozitare pe profit. Ce este o microîntreprindere? O […]

Neuigkeiten zum Mietvertrag

Wir leben in einer sich ständig verändernden Gesellschaft, so dass sich immer mehr Menschen dafür entscheiden, zu mieten, anstatt zu kaufen, was ihnen mehr Bewegungsfreiheit gibt. Ein Mietvertrag ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Vermieter, verpflichtet, der anderen Partei, dem Mieter, für einen bestimmten Zeitraum die Nutzung einer Immobilie (im Falle einer […]

THE DONATION CONTRACT

The donation is the gratuitous legal act that requires the existence of at least two contracting parties. One party seeks the gratification of the other by diminishing her own patrimony. This party is called the donor, while the party that receives the donation and increases its fortune by receiving an asset free of charge is […]

TRANSMITEREA ACTELOR JUDICIARE ȘI EXTRAJUDICIARE ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UE

Regulamentul nr. (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.11.2020 tratează problema  notificării sau comunicării în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare. Reglementările acestuia sunt aplicabile începând cu data de 01.07.2022. Domeniu de aplicare: Se aplică exclusiv în materie civilă și comercială, fără nicio excepție. Actele judiciare sunt acele acte care emană […]

Înmatricularea unei societăți

  Într-o perioadă de maximum 15 zile începând cu ziua încheierii actului constitutiv al societății nou formate, membrii fondatorii, administratorii, membrii directoratului, membrii  consiliului de supraveghere ori un împuternicit vor putea solicita înmatricularea societății în registrul comerțului în a cărui circumscripție teritorială își va avea sediul societatea. Persoanele care au obligația de a înregistra noua […]

Nartea - 2020