Cele mai importante modificări aduse legislației insolvenței prin Legea 113/2020

În 11 iulie 2020 a fost adoptată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței. Astfel, principalele modificări aduse de această lege, legislației insolvenței sunt: Se modifică valoarea-prag (cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență), acesta fiind de […]

OUG 90/2020- Noi facilități fiscale!

Răspândirea virusului COVID-19, a afectat și continuă să afecteze mediul economic, având efecte nefaste asupra tuturor industriilor. Ținând cont de acest aspect, era necesară adoptarea unor măsuri menite să protejeze mediul de afaceri și  sistemul economic, pentru că în lipsa acestor măsuri s-ar putea ajunge la blocaje financiare ireversibile. În acest sens s-a adoptat Legea […]

Modificări importante aduse Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale!

Legea nr.102/2020 aduce modificări importante Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, aceasta fiind publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 02 iulie 2020 și va intra în vigoare de la 05 iulie 2020. Astfel, printre cele mai importante modificări se numără abrogarea prevederilor art.14 din Legea nr.31/1990 care interziceau persoanelor fizice și juridice de a […]

Care sunt măsurile de sprijin de care pot beneficia angajații și angajatorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2?

Având în vedere reducerea sau întreruperea totală sau parțială a activității numeroșilor angajatori ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost adoptate o serie de măsuri de sprijin menite a relua activitățile economice și de a menține forța de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, iar, pe de altă parte, a impulsiona […]

Modificarea suprafeței imobilului în Cartea Funciară

Subiectul publicității imobiliare și regimul cărților funciare are un impact deosebit asupra multor situații, începând cu achiziționarea unei garsoniere și mergând până la dobândirea/transferarea unor drepturi reale asupra unor bunuri imobile. Publicitatea imobiliară este un mijloc tehnic, eficient şi adecvat de natură să realizeze securitatea juridică prin faptul că atestă existenţa drepturilor imobiliare a persoanelor […]

Insolvența pe perioada stării de alertă, ce modificări au fost aduse?

Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020 reglementează o serie de măsuri în domeniul insolvenței, aducând astfel modificări Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Trebuie precizat însă că aceste măsuri urmează a se aplica atunci când […]

Starea de alertă. Întrebări și răspunsuri

Legea Stării de Alertă nr. 55/2020 a intrat astăzi în vigoare, asta după ce în România timp 60 de zile a fost instituită starea de urgență. Măsurile restrictive cu caracter temporar, instituite prin această lege sunt necesare în vederea prevenirii răspândirii noului virus COVID-19. Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de […]

Nartea - 2020