C.C.R declară neconstituționalitatea art. 311, alineat 3 din Codul de procedură penală!

În data de 28.02.2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.311 alin.(3) din Codul de procedură penală, care au următorul conținut:  „(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la […]

Nartea - 2020