I.C.C.J dezleagă chestiunea de drept ce decurge din art. 41, alin. 1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă .

             În şedinţa din 14 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea  dezlegării unei chestiuni de drept,  pronunţând :              Decizia nr.40  în dosarul nr.2481/1/2016 prin […]

Nartea - 2020