Curtea Constituţională admite excepţia formulată și constată că dispoziţiile art.21 și 24 din Legea nr.304/2004 sunt constituţionale în măsura în care nu exclud formularea recursului împotriva hotărârii de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță.

În data de 9 mai 2017, Plenul Curții Constituționale legal constituit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ”art.24 indice 1” din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară. Examinând excepţia, Curtea Constituţională a stabilit că, în realitate, obiectul acesteia îl reprezintă dispozițiile art.21 şi ale art.24 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară – texte […]

C.C.R constată nelegalitatea art. 21 care prevede că introducerea persoanei responsabile civilmente se poate face până la începerea cercetării judecătorești.

În data de 26 aprilie 2017, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală, având următorul conținut: – Art.20 alin.(1): „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate […]

Nartea - 2020