C.C.R constată nelegalitatea art. 21 care prevede că introducerea persoanei responsabile civilmente se poate face până la începerea cercetării judecătorești.

În data de 26 aprilie 2017, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Codul de procedură penală, având următorul conținut: – Art.20 alin.(1): „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate […]

Nartea - 2020