C.C.R constată neconstituționalitatea art 35, alin. 1 din Codul penal privind infracțiunea continuată!

În data de 30 mai 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(1) din Codul penal, având următorul cuprins: Art.35 alin.(1) din Codul penal: „Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluții şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni […]

Nartea - 2020