C.C.R decide că ordinele de protecție vor putea fi solicitate și în cazul persoanelor ce stabilesc relații asemănătoare celor dintre soți însă care nu conviețuiesc!

În data de 27 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, potrivit cărora: „În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:[…] c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre […]

Nartea - 2020