În cursul zilei de astazi, 07.12.2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1040 Legea nr. 297/03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară ce va intra in vigoare in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Aceasta lege dispune că „Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare”.

 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la:

Telefon: 0720291919 / 0369418723

E-mail: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020