Dubla impunere fiscală internațională reprezintă supunerea directă la impozit a aceleiași materii impozabile și pentru aceeași perioadă de timp, de către autoritățile publice din țări diferite.

Evitarea dublei impuneri este reglementată de Convențiile încheiate de România cu alte state, astfel încât contribuabilii care sunt rezidenți într-un stat să nu suporte o dublă impozitare, atât în statul în care realizează venituri, cât și în statul de rezidență.

Pentru a beneficia de aplicarea Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, persoana nerezidentă trebuie să pună la dispoziția angajatorului Certificatul de rezidență fiscală, document care atestă faptul că nerezidentul este plătitor de impozit în țara de origine. Certificatul se emite  în fiecare an, la cerere, de către administrația financiară din țara de origine a nerezidentului.

Fără acest certificat de rezidență fiscală, persoana nerezidentă are obligația de a plăti cota de impunere aplicată în țara în care obține venitul.

Certificatul de rezidență fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plățile este valabil inclusiv în  primele 60 de zile calendaristice ale anului următor, cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență.

Dacă un contribuabil este rezident al unei țări care are încheiată cu  România o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către respectivul contribuabil în România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenție care se aplică asupra acelui venit. Mai exact, dacă impozitul prevăzut în convenție este de 5%, iar  impozitul în România este de 10%, se va retine doar 5%. Diferența se plătește în țara de origine a persoanei nerezidente, dar după ce aceasta obține de la ANAF-ul din România Certificatul de atestare a plății. Dacă nu se obține acest certificat,impozitul  se va achita integral în țara de origine.

În situația în care în legislația internă și în convențiile de evitare a dublei impuneri sunt prevăzute cote diferite de impozitare, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Dacă un contribuabil este rezident UE, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislația internă, legislația Uniunii Europene, Asociației Europene a Liberului Schimb sau în convențiile de evitare a dublei impuneri.

În situația în care s-au efectuat rețineri de impozit ce depășesc cotele din convențiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislația Uniunii Europene, suma impozitului reținut în plus poate fi restituită la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

Restituirea impozitului reținut în plus din veniturile plătite de un rezident român persoanelor nerezidente, se face în urma depunerii unei cereri de restituire a acestui impozit, cererea putând fi depusă de  nerezident în termenul legal de prescripție, stabilit prin legislația statului român.

Pentru mai multe detalii și asistență juridică, ne puteți contacta la:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020